VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
Kho bạc Nhà nước Bắc Giang xử lý trên 91 nghìn hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến

Trong tháng 5/2021, KBNN Bắc Giang tiếp nhận, xử lý qua dịch vụ công trực tuyến 4.743 hồ sơ, chứng từ.

Kho bạc Nhà nước Bắc Giang xử lý trên 91 nghìn hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến

Theo Kho bạc Nhà nước Bắc Giang, từ đầu năm 2021 đến nay, tổng số hồ sơ, chứng từ thanh toán KBNN Bắc Giang tiếp nhận, giải quyết qua dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) là 91.335 hồ sơ, chứng từ.

Kho bạc Nhà nước công bố tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 06/2021

Kho bạc Nhà nước: Tăng cường quản lý chứng thư số, chữ ký số

Kho bạc Nhà nước ưu tiên giải ngân nhanh kinh phí phục vụ công tác phòng chống Covid-19

Thống kê của KBNN Bắc Giang cho thấy, trong năm 2020, 100% các đơn vị giao dịch thuộc đối tượng bắt buộc đã tham gia DVCTT và các hồ sơ, chứng từ thanh toán của các đơn vị gửi đến KBNN qua DVCTT đã được KBNN Bắc Giang tiếp nhận giải quyết kịp thời, góp phần tiết giảm chi phí, đảm bảo tính công khai minh bạch trong xử lý hồ sơ, chứng từ thanh toán.

Trong tháng 5/2021, là tháng bùng phát dịch tại Bắc Giang, KBNN Bắc Giang đã tiếp nhận, giải quyết 4.743 hồ sơ chứng từ qua DVCTT đạt 100%.

Cũng chính nhờ DVCTT, mọi hoạt động giao dịch tại KBNN Bắc Giang thời gian qua được đảm bảo, nhất là trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp hiện nay. Trong bối cảnh dịch bệnh, các tiện tích của DVCTT càng được đánh giá cao, vì khách hàng không phải đem chứng từ giấy đến cơ quan kho bạc.

Tổng số hồ sơ, chứng từ thanh toán qua KBNN Bắc Giang từ đầu năm 2021 đến nay là 91.548 hồ sơ, trong đó có 91.335 hồ sơ thanh toán qua DVCTT, đạt 99,8%. Riêng trong tháng 5/2021, là tháng bùng phát dịch tại Bắc Giang, Văn phòng KBNN Bắc Giang đã tiếp nhận, giải quyết 4.743 hồ sơ chứng từ qua DVCTT đạt 100%.

Tính từ đầu năm 2021 đến nay, KBNN Bắc Giang cũng đã kiểm soát, thanh toán các khoản chi thường xuyên là 5.504 tỷ đồng/13.750 tỷ đồng dự toán giao, đạt 40%.

Trong giải ngân vốn đầu tư công, KBNN Bắc Giang đã giải ngân kế hoạch vốn năm 2020 chuyển nguồn sang năm 2021 là 165 tỷ đồng, đạt 16,8% kế hoạch (983 tỷ đồng). Giải ngân kế hoạch vốn năm 2021 là 1.262 tỷ đồng, đạt trên 20% kế hoạch vốn được giao (6.241 tỷ đồng).

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM