VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
Ngăn chặn hành vi gian lận trong khai báo vận đơn trên tờ khai hải quan

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Ngăn chặn hành vi gian lận trong khai báo vận đơn trên tờ khai hải quan

Theo Tổng cục Hải quan, qua theo dõi việc khai báo thông tin vận đơn trên tờ khai hải quan, một số doanh nghiệp khai báo không chính xác thông tin tại chỉ tiêu “Số vận đơn” theo đúng hướng dẫn tại Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính nhằm né tránh việc kiểm tra của cơ quan hải quan.

Cải cách, hoàn thiện chính sách thuế, hải quan, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp

Siết chặt và xử lý nghiêm vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan

Tổng cục Hải quan hướng dẫn phân loại viên thủy tinh dùng cho đèn chùm

Để kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi gian lận trong khai báo thông tin vận đơn trên tờ khai hải quan, Tổng cục Hải quan vừa có Công văn số 7380/TCHQ-GSQL ngày 19/11/2020 yêu cầu cục hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc thực hiện các biện pháp ngăn chặn tình trạng trên.

Theo đó, cục hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc yêu cầu các hãng tàu, đại lý vận tải khi thực hiện thủ tục đối với phương tiện nhập cảnh phải khai báo chính xác, kịp thời thông tin hàng hóa nhập khẩu trước khi đến cảng theo quy định của pháp luật. Trong đó, các nội dung thông tin về vận tải đơn khai báo trên hệ thống phải chính xác như các thông tin trên vận tải đơn phát hành cho người khai hải quan.

Cơ quan hải quan hướng dẫn người khai hải quan thực hiện khai báo thông tin số vận đơn theo đúng hướng dẫn tại chỉ tiêu 1.26 - Số vận đơn (Số B/L, số AWB v.v.) mẫu số 01 phụ lục I Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính, không thực hiện khai báo theo Quyết định số 1593/QĐ-BTC ngày 15/8/2017 đã hết hiệu lực.

Tổng cục Hải quan yêu cầu cán bộ, công chức hải quan khi thực hiện kiểm tra hồ sơ hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu có vận đơn phải kiểm tra thông tin khai báo tại chỉ tiêu 1.26 - Số vận đơn (Số B/L, số AWB v.v) mẫu số 01 phụ lục I Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính cần phải đảm bảo chính xác, phù hợp với thông tin trên vận tải đơn thuộc bộ hồ sơ hải quan. Trường hợp thông tin khai báo chưa chính xác phải yêu cầu người khai hải quan thực hiện khai bổ sung theo đúng quy định.

Trường hợp phát hiện người khai hải quan thực hiện khai báo thông tin số vận đơn không đúng theo hướng dẫn nêu trên và không chính xác, phù hợp với thông tin trên vận tải đơn thuộc bộ hồ sơ hải quan, các chi cục hải quan trực thuộc cục hải quan các tỉnh, thành phố chuyển thông tin về đơn vị quản lý rủi ro cấp Cục để phân tích thông tin, phân loại doanh nghiệp và áp dụng biện pháp phân luồng kiểm tra thực tế hàng hóa theo quy định.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM