VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Ngành Hải quan đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Ngành Hải quan đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến

Theo kế hoạch triển khai dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) năm 2021, Tổng cục Hải quan sẽ tiếp tục cung cấp thêm 22 thủ tục hành chính mức độ 4 và tích hợp 98 dịch vụ công trực tuyến lên Cổng dịch vụ công quốc gia.

2 tháng đầu năm, ngành Hải quan thu nộp ngân sách đạt trên 54,7 nghìn tỷ đồng

Hải quan thông quan nhanh chóng lô vắc xin Covid-19 đầu tiên về Việt Nam

Hoàn thành Chiến lược phát triển Hải quan đến năm 2020 (*)

Xây dựng Hải quan Việt Nam hiện đại, chuyên nghiệp, hoạt động hiệu lực, hiệu quả trong giai đoạn 2021-2030

Tổng cục hải quan cho biết, hiện nay, các thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan đang được ngành Hải quan cung cấp DVCTT trên Hệ thống thông quan tự động (VNACCS/VCIS); Hệ thống DVCTT HQ36a, Cổng thanh toán điện tử; Cổng thông tin một cửa quốc gia.

Tính đến tháng 2/2021, ngành Hải quan đã cung cấp 200 thủ tục hành chính DVCTT mức độ 3,4, chiếm 85% tổng số thủ tục hành chính do ngành Hải quan thực hiện. Trong đó, có 194 thủ tục đã được cung cấp DVCTT ở mức độ 4 (đạt tỷ lệ 82,2%).

Bên cạnh đó, Cổng thông tin một cửa quốc gia đã cung cấp 212 thủ tục hành chính của 13 bộ, ngành; xử lý 3,63 triệu hồ sơ của hơn 44,8 nghìn doanh nghiệp.

Tại Quyết định số 172/QĐ-TCHQ ban hành ngày 19/01/2021 về Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ, Tổng cục Hải quan đặt mục tiêu đến hết năm 2021 tiếp tục tích hợp 98 DVCTT lên Cổng dịch vụ công quốc gia và phấn đấu áp dụng 100% cho dịch vụ công thiết thực đối với người dân, doanh nghiệp. 

Cụ thể, trong quý II và quý III/2021, Tổng cục Hải quan sẽ cung cấp 22 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 và trong quý IV/2021, Tổng cục Hải quan tiếp tục tích hợp 26 dịch vụ công trực tuyến lên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Việc triển khai tích hợp lên Cổng Dịch vụ công quốc gia nhằm đảm bảo đáp ứng chỉ tiêu theo quy định tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 và Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 7/3/2019 của Chính phủ về việc tiếp tục triển khai cung cấp DVCTT phục vụ người dân, doanh nghiệp và kết nối, tích hợp lên Cổng Dịch vụ công quốc gia. 

Tính riêng trong năm 2020, ngành Hải quan cũng đã hoàn thành việc tích hợp 72 DVCTT lên Cổng Dịch vụ công quốc gia, giúp doanh nghiệp có thêm một kênh để thực hiện thủ tục hải quan trên nền tảng Cổng Dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ https://dichvucong.gov.vn ngoài các hệ thống cung cấp DVCTT của ngành Hải quan.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM