Hiện đại hoá toàn diện công tác quản lý thuế

Hiện đại hoá toàn diện công tác quản lý thuế

Xây dựng ngành Thuế Việt Nam hiện đại, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; trong đó, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm chi phí tuân thủ của người dân và doanh nghiệp là một trong những nhiệm vụ đã và đang được toàn Ngành triển khai quyết liệt.
Thêm 24 dịch vụ công trực tuyến sớm được cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia

Thêm 24 dịch vụ công trực tuyến sớm được cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam vừa ký ban hành Quyết định số 422/QĐ-TTg ngày 4/4/2022 phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia năm 2022. Theo danh mục sẽ có 24 dịch vụ công trực tuyến sớm được cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia.