VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Quỹ Bình ổn giá xăng dầu còn dư hơn 9.234 tỷ đồng

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Quỹ Bình ổn giá xăng dầu còn dư hơn 9.234 tỷ đồng

Bộ Tài chính vừa công khai thông tin về tình hình trích lập, sử dụng và lãi phát sinh trên số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu quý IV/2020. Theo đó, số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đến hết quý IV/2020 là 9.234,614 tỷ đồng.

Giá xăng tăng hơn 400 đồng/lít từ chiều ngày 26/01

Xây dựng Dự thảo liên quan đến cơ chế điều hành giá về kinh doanh xăng dầu

Giá xăng tăng hơn 600 đồng/lít

Hết quý III năm 2020, Quỹ Bình ổn giá xăng dầu còn dư hơn 10 nghìn tỷ đồng

Tiếp tục thực hiện nguyên tắc công khai minh bạch trong điều hành giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu, Bộ Tài chính vừa công khai thông tin về tình hình trích lập, sử dụng và lãi phát sinh trên số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu quý IV/2020.

Theo đó, số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đến hết quý IV/2020 (đến hết ngày 31/12/2020) là 9.234,614 tỷ đồng; Tổng số trích Quỹ Bình ổn giá xăng dầu trong quý IV/2020 (từ ngày 01/10/2020 đến hết ngày 31/12/2020) là 793,928 tỷ đồng.

Tổng số sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu trong quý IV/2020 (từ ngày 01/10/2020 đến hết ngày 31/12/2020) là 1.614,266 tỷ đồng; Lãi phát sinh trên số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu dương trong quý IV/2020 là 5,691 tỷ đồng.

Trước đó, số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu tại thời điểm ngày 31/12/2019 là 2.779,815 tỷ đồng; Số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đến hết quý I/2020 (đến hết ngày 31/3/2020) là 4.958,420 tỷ đồng; đến hết quý II/2020 (đến hết ngày 30/6/2020) là 9.981,693 tỷ đồng; đến hết quý III/2020 (đến hết ngày 30/9/2020) là 10.049,261 tỷ đồng.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM