VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Quỹ Vắc xin phòng, chống Covid-19 đã tiếp nhận ủng hộ 5.543 tỷ đồng

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Quỹ Vắc xin phòng, chống Covid-19 đã tiếp nhận ủng hộ 5.543 tỷ đồng

Ban Quản lý Quỹ Vắc xin phòng, chống Covid-19 vừa thông báo thông tin số dư của Quỹ.

Đã có 306.791 tổ chức, cá nhân ủng hộ cho Quỹ Vắc xin phòng, chống Covid-19

Quỹ Vắc xin phòng, chống Covid-19 tiếp nhận 5.080 tỷ đồng

DATC ủng hộ 1 tỷ đồng vào Quỹ vắc-xin phòng, chống Covid-19

Theo đó, tính đến 17h00 ngày 16/6/2021, số dư Quỹ Vắc xin phòng, chống Covid-19 là 5.543 tỷ đồng (đã bao gồm ngoại tệ quy đổi); 312.301 tổ chức, cá nhân đã đóng góp cho Quỹ.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho tập thể, cá nhân ủng hộ Quỹ Vắc xin phòng, chống Covid-19, Ban Quản lý Quỹ đã sớm thông báo thông tin, số tài khoản, địa chỉ tiếp nhận và đầu mối liên hệ ủng hộ cho Quỹ, cụ thể:

1. Tại Sở Giao dịch Kho bạc Nhà nước

- Tên tài khoản: Quỹ Vắc xin phòng, chống Covid-19

- Số hiệu tài khoản: 3761.0.9098866.91999 (VND); 761.0.9098869.91999 (USD) và 3761.0.9098786.91999 (EUR).

2. Tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Hà Nội

- Tên tài khoản: Quỹ Vắc xin phòng, chống Covid-19;

- Số hiệu tài khoản: 21110009116868 (VND); 21110371116868 (USD) và 21110142996868 (EUR).

3. Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Sở giao dịch

- Tên tài khoản: Quỹ Vắc xin phòng, chống Covid-19

- Số hiệu tài khoản: 2019002019 (VND); 2019662019 (USD) và 2019882019 (EUR).

4. Ngân hàng TMCP Phát Triển TP. Hồ Chí Minh HDBank)

- Tên tài khoản: Quỹ Vắc xin phòng, chống Covid-19

- Số tài khoản: 686868(VND); 686868 (USD) và 686868(EUR).

5. Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hà Nội

- Tên tài khoản: Quỹ Vắc xin phòng, chống Covid-19

- Số hiệu tài khoản: 113366668888 (VND);113355558888 (USD); 115522228888 (EUR). 

6. Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội I

- Tên tài khoản: Quỹ Vắc xin phòng, chống Covid-19

- Số hiệu tài khoản: 1401666666666(VND); 1401166666666 (USD); 1401266666666 (EUR).

7. Ngân hàng TMCP Tiên Phong

- Tên tài khoản: Quỹ Vắc xin phòng, chống Covid-19

- Số hiệu tài khoản: 84123456789(VND) ; 84223456789(USD); 84333456789 (EUR).

8. Chuyển tiền ủng hộ trực tiếp trên Cổng thông tin của Quỹ Vắc xin phòng, chống Covid-19 tại địa chỉ: https://quyvacxincovid19.gov.vn.

9. Địa chỉ và thông tin liên hệ liên quan đến tiếp nhận ủng hộ Quỹ Vắc xin phòng, chống Covid-19

- Ban Quản lý Quỹ Vắc xin phòng, chống Covid-19 - Bộ Tài chính, Số 32 Phố Cát Linh, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội.

- Số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận thông tin về ủng hộ tài trợ Quỹ Vắc xin phòng, chống Covid-19: 0913548318; 0902235722; 0904247674; 0912488438.

- Địa chỉ email: quyvacxincovid19@vst.gov.vn.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM