VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Tập trung xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách trong lĩnh vực tài chính – ngân sách nhà nước

Bộ trưởng Bộ Tài chính phát biểu tại Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác tài chính - NSNN năm 2020 và triển khai nhiệm vụ tài chính NSNN năm 2021.

Tập trung xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách trong lĩnh vực tài chính – ngân sách nhà nước

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết, năm 2020, Bộ đã tập trung triển khai công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách trong lĩnh vực tài chính – ngân sách nhà nước (NSNN). Qua đó, không chỉ giúp nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, siết chặt kỷ cương, kỷ luật tài chính mà còn kịp thời hỗ trợ cho công tác phòng, chống đại dịch Covid-19, kịp thời tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Chính sách tài chính và việc thực hiện "mục tiêu kép"

Hoàn thiện chính sách tài chính thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam

Chủ động, tích cực triển khai các giải pháp, chính sách tài chính hiệu quả

Tiếp tục hoàn thiện chính sách tài chính hỗ trợ hợp tác xã phát triển

Hoàn thiện thể chế tài chính, thúc đẩy kinh tế phát triển và tăng cường hội nhập quốc tế

Phát biểu tại Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác tài chính - NSNN năm 2020 và triển khai nhiệm vụ tài chính NSNN năm 2021, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết, năm 2020, Bộ Tài chính đã tập trung triển khai công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách trong lĩnh vực tài chính - NSNN, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, siết chặt kỷ cương, kỷ luật tài chính.

Đặc biệt, trong bối cảnh tác động của dịch bệnh, song Bộ Tài chính đã hoàn thành 100% kế hoạch xây dựng luật, pháp lệnh được giao. Trong đó, Bộ đã trình Chính phủ trình Quốc hội thông qua 06 Nghị quyết; trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội thông qua 05 Nghị quyết và đang xem xét thông qua 01 dự thảo Nghị quyết; trình Chính phủ ban hành 43 Nghị định; trình Thủ tướng Chính phủ ban hành 08 Quyết định và đang xem xét ban hành đối với 02 dự thảo Quyết định.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng đã ban hành theo thẩm quyền 122 thông tư về lĩnh vực quản lý tài chính - ngân sách, tập trung vào các cơ chế, chính sách về thuế, cắt giảm phí, lệ phí hỗ trợ sản xuất - kinh doanh, quản lý chi NSNN chặt chẽ, hiệu quả, phát triển thị trường tài chính, dịch vụ kế toán, bảo hiểm, quản lý ngân quỹ nhà nước.

Quang cảnh Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác tài chính - NSNN năm 2020 và triển khai nhiệm vụ tài chính NSNN năm 2021.
Quang cảnh Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác tài chính - NSNN năm 2020 và triển khai nhiệm vụ tài chính NSNN năm 2021.

Đáng chú ý, Bộ Tài chính đã ban hành 21 thông tư điều chỉnh giảm mức thu phí, lệ phí, trong đó đã giảm mạnh nhiều khoản phí, lệ phí, như: giảm 70% mức thu lệ phí đăng ký doanh nghiệp; giảm 67% mức phí công bố thông tin doanh nghiệp; giảm từ 50-70% phí thẩm định cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động bưu chính; giảm 50% mức thu phí cấp giấy phép hoạt động của tổ chức tín dụng; giảm 50% mức phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế dự án đầu tư xây dựng; giảm 50% mức thu 20/22 khoản phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán...

Tính chung 5 năm giai đoạn 2016-2020, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ trình Quốc hội thông qua 06 Luật; trình Chính phủ trình Quốc hội thông qua 23 Nghị quyết của Quốc hội về các giải pháp, chính sách tài chính; trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua 10 Nghị quyết; trình Chính phủ ban hành 159 Nghị định; trình Thủ tướng Chính phủ ban hành 42 Quyết định và ban hành theo thẩm quyền 799 Thông tư…

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng đã thường xuyên rà soát, hệ thống hóa danh mục văn bản pháp luật; cập nhật thông tin về văn bản mới ban hành, đăng tải đầy đủ, kịp thời trên Cổng thông tin điện tử của Bộ và Cơ sở dữ liệu quốc gia; tăng cường tuyên truyền, phổ biến văn bản pháp luật, chính sách chế độ mới; hỗ trợ, tư vấn pháp luật về thuế cho doanh nghiệp, người dân.

Theo đánh giá của Bộ Tài chính, nhìn chung, công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trong năm qua đã được triển khai thực hiện nghiêm túc, đáp ứng yêu cầu về tiến độ và chất lượng, kể cả các đề án, nhiệm vụ phát sinh ngoài kế hoạch. Qua đó, không chỉ góp phần hoàn thiện khung khổ pháp lý trong lĩnh vực tài chính-NSNN, mà còn tích cực hỗ trợ cho công cuộc phòng, chống đại dịch Covid-19, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho sản xuất-kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp, người dân ứng phó với dịch bệnh.

"Trong năm 2021, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật trong lĩnh vực tài chính, đảm bảo chất lượng, đồng bộ, thống nhất, khả thi và giảm thiểu số lượng văn bản ban hành; giải phóng nguồn lực, tạo thuận lợi cho phục hồi và thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững...", Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng khẳng định.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM