VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
Tổng cục Thuế phát động thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác thuế năm 2022

Tổng cục Thuế đón nhận cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ.

Tổng cục Thuế phát động thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác thuế năm 2022

Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Cao Anh Tuấn vừa ký Văn bản số 106/TCT-TCCB phát động phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác thuế năm 2022 với khẩu hiệu “Đoàn kết kỷ cương, chủ động thích ứng, an toàn hiệu quả, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác thuế năm 2022”.

Dấu ấn chuyển đổi số trong công tác quản lý thuế

Các giải pháp hỗ trợ về thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất có tác động tích cực, được xã hội đánh giá cao

Hiệu quả từ công tác quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử

Ngành Thuế đề ra các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trong năm 2022

Văn bản nêu rõ, năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng, tiếp tục tạo đà cho các năm tiếp theo hoàn thành tốt các mục tiêu của Kế hoạch 5 năm 2021-2025. Nhiệm vụ đặt ra cho ngành Thuế trong năm 2022 là rất nặng nề. Với bề dày truyền thống và thành tích đã đạt được, Tổng cục Thuế kêu gọi và đề nghị toàn thể công chức, viên chức ngành Thuế nêu cao tinh thần thi đua yêu nước, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, đồng sức, đồng lòng quyết tâm, vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác thuế năm 2022, góp phần cùng cả nước hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ đã đề ra.

Trước dự báo tình hình quốc tế, trong nước năm 2022 có nhiều khó khăn, thách thức đan xen, dịch bệnh COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế yêu cầu toàn ngành Thuế đoàn kết, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, chủ động thích ứng, vừa đảm bảo phòng chống dịch vừa đảm bảo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác thuế năm 2022 với một số mục tiêu cụ thể. 

Theo đó, hệ thống Thuế các cấp tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của Chính phủ về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2022; tiếp tục triển khai các giải pháp hỗ trợ người nộp thuế, góp phần giúp người nộp thuế duy trì, phục hồi sản xuất kinh doanh, đồng thời tăng cường quản lý thu ngân sách ngay từ đầu năm để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN năm 2022 đã được giao.

Cùng với đó, ngành Thuế thực hiện quyết liệt, hiệu quả Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2021-2030, tiếp tục rà soát, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuế; thực hiện tốt chương trình xây dựng thể chế, chính sách pháp luật về quản lý thuế và chính sách thuế, kịp thời triển khai áp dụng các văn bản, chính sách pháp luật vào cuộc sống, đảm bảo minh bạch, công bằng; triển khai hoá đơn điện tử trên phạm vi cả nước; tinh gọn, kiện toàn bộ máy cơ quan thuế các cấp, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả. 

Trong thời gian từ ngày 1/1 đến 31/12/2022, toàn Ngành triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp quản lý thu, phấn đấu hoàn thành chi tiêu phấn đấu thu; theo dõi chặt chẽ tiến độ thu ngân sách, đánh giá, phân tích cụ thể từng địa bàn, từng khu vực, từng sắc thuế, tổng hợp báo cáo kịp thời kết quả thu. Qua đó, xác định các nguồn thu còn tiềm năng, các lĩnh vực, loại thuế còn thất thu để kịp thời đề xuất các giải pháp quản lý hiệu quả, kiến nghị với UBND chỉ đạo các ngành, các cấp ở địa phương cùng phối hợp với cơ quan thuế để tăng cường quản lý thu, đẩy mạnh các biện pháp chống thất thu ngân sách.

Tập trung triển khai các giải pháp hỗ trợ người nộp thuế, góp phần giúp người nộp thuế duy trì, phục hồi sản xuất kinh doanh, tăng trưởng, phát triển, tạo nguồn thu bền vững cho NSNN. Tiếp tục cải cách hiện đại hóa hệ thống thuế, đơn giản hóa thủ tục hành chính thuế, nâng cao chất lượng dịch vụ kê khai, nộp thuế, hoàn thuế điện tử, hóa đơn điện tử; tập trung xây dựng, hoàn thiện, nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật và ứng dụng về hoá đơn điện tử, đảm bảo dữ liệu chính xác, minh bạch, thống nhất, an toàn, đáp ứng và phục vụ tốt nhất việc triển khai áp dụng hóa đơn điện tử trên phạm vi toàn quốc theo quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP.

Thực hiện tốt chương trình xây dựng thể chế, chính sách pháp luật về quản lý thuế và chính sách thuế; kịp thời triển khai áp dụng các văn bản, chính sách vào cuộc sống, đảm bảo minh bạch, công bằng, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh và chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý thuế. Đồng thời, xây dựng, nâng cấp kịp thời các phần mềm ứng dụng công nghệ thông tương ứng, đảm bảo việc triển khai các quy định mới được thông suốt, hiệu quả, thúc đẩy việc chuyển đổi số trong ngành Thuế.

Cùng với đó, tăng cường kiểm tra, giám sát kê khai thuế của người nộp thuế và công tác quản lý hoàn thuế; tiếp tục đẩy mạnh công tác hoàn thuế điện tử. Xây dựng và triển khai nhiệm vụ kế hoạch thanh tra, kiểm tra trên cơ sở phân tích, đánh giá mức độ rủi ro, tập trung thành tra, kiểm tra, chống thất thu đối với các doanh nghiệp thuộc ngành nghề, lĩnh vực có rủi ro cao, các doanh nghiệp hoàn thuế GTGT hàng xuất khẩu, các doanh nghiệp được miễn, giảm thuế, doanh nghiệp có hoạt động liên kết, có dấu hiệu chuyển giả; hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số, chuyển nhượng vốn, thương hiệu, dự án... Năng cao chất lượng và đổi mới phương thức thực hiện thanh tra, kiểm tra trong điều kiện dịch bệnh phức tạp, góp phần tăng thu cho NSNN.

Triển khai giao chỉ tiêu thu nợ đến từng phòng, từng đội thuế, từng công chức quản lý chi tiết nhiệm vụ cho từng tháng, quý và cả năm; thực hiện các biện pháp đôn đốc và cưỡng chế thu nợ thuế theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành, phấn đấu giảm tỷ lệ tổng nợ trên tổng số thu NSNN. Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 94/2019/QH14 của Quốc hội về khoanh nợ tiền thuế, xóa tiền phạm chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp NSNN.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao tinh thần trách nhiệm đội ngũ công chức trong thực thi công vụ và thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng, tiết kiệm chống lãng phí. Chú trọng công tác thông tin, tuyên truyền chính sách thuế, thủ tục hành chính thuế ở tất cả các khâu, các bộ phận, các lĩnh vực thông qua việc đối mới phương thức, phát triển đa dạng, phong phú các hình thức tuyên truyền.

Tuyên dương kịp thời thành tích của các tổ chức, cá nhân có ý thức chấp hành tốt nghĩa vụ nộp thuế, có đóng góp số thu lớn cho NSNN. Thực hiện khen thưởng, biểu dương kịp thời đối với những tập thể, cá nhân xuất sắc những gương điển hình tiên tiến, thực hiện phát động phong trào thi đua sâu rộng trong toàn Ngành, quyết tâm hoàn thành vượt mức nhiệm vụ công tác thuế năm 2022. 

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM