VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Xây dựng, tuyên truyền, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến trong ngành Tài chính

Thông qua các phong trào thi đua yêu nước, trong toàn ngành Tài chính đã xuất hiện nhiều những tấm gương điển hình tiên tiến.

Xây dựng, tuyên truyền, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến trong ngành Tài chính

Từ năm 2016 đến nay, công tác xây dựng, tuyên truyền, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến được các cấp đơn vị trong ngành Tài chính tiếp tục quan tâm, thực hiện với nhiều hình thức, biện pháp tuyên truyền đa dạng, nội dung phong phú. Từ đó, đã lan tỏa rộng rãi những tấm gương, điển hình tiên tiến, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ các phong trào thi đua.

Ngành Tài chính nêu cao tinh thần cảnh giác trong phòng, chống dịch Covid-19

Ngành Tài chính ủng hộ 5 tỷ đồng chung tay vì người nghèo

Ngành Tài chính luôn tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp

Ngành Tài chính đổi mới công tác khen thưởng, đảm bảo "chính xác, công khai, công bằng, kịp thời"

Nhiều hình thức thể hiện phong phú

Trong những năm qua, công tác xây dựng, tuyên truyền, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua đã được các cơ quan, đơn vị trong ngành Tài chính quan tâm thực hiện thường xuyên.

Trong 5 năm vừa qua, thông qua các phong trào thi đua yêu nước trong toàn Ngành và tại từng đơn vị đã xuất hiện nhiều những tấm gương điển hình tiên tiến, gương Người tốt, việc tốt; có nhiều sáng kiến, cải tiến, giải pháp ứng dụng hiệu quả trong các lĩnh vực khác nhau trong công tác tài chính, ngân sách. Đây là những tấm gương tiêu biểu, những điển hình tiên tiến đại diện cho hơn 07 vạn cán bộ, công chức, người lao động trong ngành Tài chính.

Theo đó, công tác này đã được triển khai bằng nhiều hình thức thể hiện phong phú, thông qua các kế hoạch tuyên truyền, xây dựng điển hình tiên tiến qua các năm; tuyên truyền qua các trang thông tin điện tử, các báo, tạp chí trong và ngoài ngành Tài chính; tổ chức các cuộc thi viết bài, tìm hiểu về các phong trào thi đua yêu nước, gương điển hình tiên tiến, những tấm gương Người tốt, việc tốt... Qua đó, đã góp phần lan tỏa, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong toàn ngành Tài chính.

Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt về các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng; tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua, khen thưởng đã được tăng cường. Nhờ đó, nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức về vị trí, vai trò của công tác thi đua, khen thưởng và ý thức chấp hành pháp luật về thi đua, khen thưởng ngày càng được nâng lên.

Nhiều tập thể có sáng kiến, thành tích xuất sắc

Trong 5 năm vừa qua, thông qua các phong trào thi đua yêu nước trong toàn Ngành và tại từng đơn vị đã xuất hiện nhiều những tấm gương điển hình tiên tiến, gương Người tốt, việc tốt; có nhiều sáng kiến, cải tiến, giải pháp ứng dụng hiệu quả trong các lĩnh vực khác nhau trong công tác tài chính, ngân sách. Nhiều người trong số đó đã được Đảng và Nhà nước khen thưởng trong 5 năm qua. Đây là những tấm gương tiêu biểu, những điển hình tiên tiến đại diện cho hơn 07 vạn cán bộ, công chức, người lao động trong ngành Tài chính.

Cụ thể, trong công tác cải cách, rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài chính; tuyên truyền, hỗ trợ nhằm tạo điều kiện, môi trường thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp: Tổng cục Thuế; Tổng cục Hải quan và các đơn vị trong hệ thống: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh; Cục Hải quan tỉnh Bình Dương; Cục Thuế TP. Hà Nội… là các đơn vị đại diện cho 02 lĩnh vực trọng tâm về cải cách hành chính của ngành Tài chính trong những năm qua. Với những nỗ lực của ngành Thuế và Hải quan công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực Thuế, Hải quan đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, góp phần rút ngắn thời gian kê khai nộp thuế, thời gian làm thủ tục hải quan, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Trong công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống thể chế, chính sách pháp luật nhằm phát triển thị trường tài chính: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Cục Quản lý Giám sát Bảo hiểm là 02 đơn vị tiêu biểu đã có nhiều thành tích xuất sắc, đóng góp trong xây dựng và hoàn thiện hệ thống thể chế, cơ chế chính sách nhằm thúc đẩy phát triển thị trường chứng khoán, thị trường bảo hiểm; góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của thị trường và đảm bảo tính minh bạch, an toàn của thị trường chứng khoán và bảo hiểm trong những năm vừa qua.

Trong công tác ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa ngành Tài chính: Cục Tin học và Thống kê Tài chính (Bộ Tài chính); Cục Công nghệ thông tin (Tổng cục Thuế); Cục Công nghệ thông tin và thống kê (Tổng cục Hải quan) và Cục Công nghệ thông tin (Kho bạc Nhà nước) là các tập thể tiêu biểu, đã có nhiều thành tích đóng góp trong việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa ngành Tài chính. Việc triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp về ứng dụng công nghệ thông tin trong toàn Ngành thời gian qua, đặc biệt là trong lĩnh vực thuế, hải quan, kho bạc và trong công tác chỉ đạo, điều hành tại Cơ quan Bộ đã không chỉ mang lại hiệu quả cho công tác quản lý tài chính của Ngành mà còn mang lại hiệu quả rõ rệt cho toàn xã hội, đã tạo thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp.

Ngoài ra, còn rất nhiều tập thể, cá nhân là các điển hình tiên tiến trong các lĩnh vực của ngành Tài chính như: trong công tác đổi mới sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động (Cục Thuế tỉnh Nghệ An...); công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu ngân sách nhà nước và đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trong lĩnh vực Hải quan (Cục Điều tra chống buôn lậu; Cục Hải quan TP. Hải Phòng...); chống gian lận, trốn thuế và chuyển giá, đảm bảo môi trường kinh doanh bình đẳng trong lĩnh vực Thuế (Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh...); trả lại tiền thừa cho khách hàng, phát hiện tiền giả của các cán bộ, công chức tại các cơ quan kho bạc Nhà nước; trong công tác khắc phục khó khăn bảo quản tốt hàng hóa dự trữ quốc gia, kịp thời xuất gạo cứu trợ cho đồng bào lũ lụt ổn định cuộc sống của các cơ quan Dự trữ Nhà nước...

Biểu dương, nhân rộng nhiều điển hình tiên tiến

Trong những năm qua, đã có nhiều điển hình tiên tiến là các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua của ngành Tài chính được biểu dương, nhân rộng, khen thưởng kịp thời các hình thức khen thưởng cấp Nhà nước phù hợp.

Thống kê cho thấy, từ năm 2016 đến nay, trong toàn Ngành đã có 544 tập thể và 3.052 cá nhân đã được Đảng và Nhà nước tặng thưởng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cấp Nhà nước.

Ngoài ra, đã lựa chọn 12 điển hình tiên tiến đại diện cho các lĩnh vực của Ngành tham dự Lễ tuyên dương điển hình tiên tiến toàn quốc, Lễ kỷ niệm 70 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc. Trong đó, năm 2017 đã lựa chọn 07 điển hình tiên tiến tham dự Lễ Tuyên dương điển hình tiến tiến toàn quốc; năm 2018, lựa chọn 05 điển hình tiên tiến đại diện cho các lĩnh vực của Bộ Tài chính tham dự Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc.

Được biết, trong thời gian tới, Bộ Tài chính tiếp tục đề ra nhiệm vụ tập trung đẩy mạnh và đa dạng hóa công tác thông tin, tuyên truyền về chính sách, pháp luật tài chính - ngân sách; tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và triển khai hiệu quả các nội dung của Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 17/4/2014 của Bộ Chính trị "Về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng", các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác thi đua, khen thưởng.

Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến; động viên khen thưởng kịp thời những gương điển hình tiên tiến, những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua của toàn Ngành...

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM