VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Xuất cấp 13.616,355 tấn gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ nhân dân 9 tỉnh

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Tổng cục Dự trữ Nhà nước:

Xuất cấp 13.616,355 tấn gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ nhân dân 9 tỉnh

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký các quyết định xuất cấp 13.616,355 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia (DTQG) hỗ trợ nhân dân 9 tỉnh trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần và giáp hạt đầu năm 2022.

Một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 của Tổng cục Dự trữ Nhà nước

Trao quyết định về công tác cán bộ tại Tổng cục Dự trữ Nhà nước

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh thực hiện xuất, cấp hàng dự trữ quốc gia kịp thời, hiệu quả

Ngành Dự trữ Nhà nước quyết tâm quản lý, xuất cấp hiệu quả nguồn lực dự trữ quốc gia

Cụ thể, tại Quyết định số 122/QĐ-TTg ngày 21/1/2022, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái giao Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền 3.738,48 tấn gạo từ nguồn DTQG (bao gồm 3.000 tấn gạo tạm cấp tại Thông báo số 333/TB-VPCP ngày 10/12/2021) cho các tỉnh: Quảng Ngãi 1.081,35 tấn, Phú Yên 1.038,405 tấn, Bình Định 1.618,725 tấn để hỗ trợ cho nhân dân bị ảnh hưởng mưa lũ.

Tại Quyết định số 123/QĐ-TTg ngày 21/1/2022, Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền 9.877,875 tấn gạo từ nguồn DTQG cho các tỉnh: Tây Ninh, Cao Bằng, Phú Yên, Ninh Thuận, Nghệ An, Gia Lai và Quảng Bình để hỗ trợ cho nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần và giáp hạt đầu năm 2022.

Đồng thời, Bộ Tài chính xuất cấp 6.902,205 tấn gạo để hỗ trợ dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 cho các tỉnh: Tây Ninh 825,48 tấn; Cao Bằng 624,66 tấn; Phú Yên 1.008,105 tấn; Ninh Thuận 1.508,82 tấn; Nghệ An 1.140,69 tấn; Gia Lai 692,205 tấn; Quảng Bình 1.102,245 tấn.

Bộ Tài chính xuất cấp 2.975,670 tấn gạo để hỗ trợ dịp giáp hạt đầu năm 2022 cho các tỉnh: Cao Bằng 1.093,365 tấn; Gia Lai 697,935 tấn; Quảng Bình 1.184,370 tấn.

Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xử lý cụ thể theo quy định; chịu trách nhiệm về thông tin và số liệu báo cáo.

UBND các tỉnh: Quảng Ngãi, Phú Yên, Bình Định, Tây Ninh, Cao Bằng, Ninh Thuận, Nghệ An, Gia Lai và Quảng Bình chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu báo cáo và thực hiện hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, đúng định mức theo quy định.

Thực hiện các quyết định trên của Thủ tướng Chính phủ, ngay trong ngày 21/1/2022, Bộ Tài chính (Tổng cục Dự trữ Nhà nước - DTNN) đã có các công văn hỏa tốc gửi UBND 9 tỉnh về việc tiếp nhận gạo DTQG; đồng thời, ban hành các quyết định xuất cấp giao nhiệm vụ cho 8 Cục DTNN khu vực (gồm: Cục DTNN khu vực Bắc Thái, Cục DTNN khu vực Nghệ Tĩnh, Cục DTNN khu vực Bình Trị Thiên, Cục DTNN khu vực Nghĩa Bình, Cục DTNN khu vực Nam Trung Bộ, Cục DTNN khu vực Đà Nẵng, Cục DTNN khu vực Bắc Tây Nguyên, Cục DTNN khu vực Nam Tây Nguyên) thực hiện xuất cấp không thu tiền gạo DTQG, vận chuyển, giao gạo tại trung tâm quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh theo kế hoạch phân bổ, tiếp nhận của ủy ban nhân các tỉnh để hỗ trợ nhân dân. 

Tại Quyết định số 22/QĐ-TCDT, lãnh đạo Tổng cục DTNN  giao Cục DTNN khu vực Bắc Thái xuất cấp, bàn giao 1.718,025 tấn gạo từ nguồn DTQG hỗ trợ nhân dân tỉnh Cao Bằng, trong đó, hỗ trợ thiếu đói Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 là 624,66 tấn; hỗ trợ thiếu đói dịp giáp hạt đầu năm 2022 là 1.093,365 tấn. Thời gian hoàn thành giao, nhận gạo hỗ trợ Tết Nguyên đán đến hết ngày 31/1/2022; hỗ trợ giáp hạt đến hết ngày 28/2/2022.

Tại Quyết định số 23/QĐ-TCDT, lãnh đạo Tổng cục DTNN giao Cục DTNN khu vực Nghệ Tĩnh xuất cấp, bàn giao 1.140,69 tấn gạo từ nguồn DTQG cho tỉnh Nghệ An để hỗ trợ nhân dân thiếu đói trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Thời gian hoàn thành giao, nhận gạo đến hết ngày 31/1/2022.

Tại Quyết định số 24/QĐ-TCDT, lãnh đạo Tổng cục DTNN giao Cục DTNN khu vực Bình Trị Thiên xuất cấp, bàn giao 2.286,615 tấn gạo từ nguồn DTQG hỗ trợ nhân dân tỉnh Quảng Bình, trong đó, hỗ trợ thiếu đói Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 là 1.102,245 tấn; hỗ trợ thiếu đói dịp giáp hạt đầu năm 2022 là 1.184,37 tấn. Thời gian hoàn thành giao, nhận gạo: hỗ trợ Tết Nguyên đán đến hết ngày 31/1/2022; hỗ trợ giáp hạt đến hết ngày 28/2/2022.

Tại Quyết định số 25/QĐ-TCDT, lãnh đạo Tổng cục DTNN giao Cục DTNN khu vực Nghĩa Bình xuất cấp, bàn giao 2.514,701 tấn gạo từ nguồn DTQG cho tỉnh Bình Định (1.618,725 tấn), tỉnh Quảng Ngãi (895,976 tấn) để hỗ trợ nhân dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ. Thời gian hoàn thành giao, nhận gạo đến hết ngày 31/1/2022.

Tại Quyết định số 26/QĐ-TCDT, lãnh đạo Tổng cục DTNN giao Cục DTNN khu vực Nam Trung Bộ xuất cấp, bàn giao 3.555,33 tấn gạo từ nguồn DTQG cho tỉnh Phú Yên (2.046,51 tấn); tỉnh Ninh Thuận (1.508,82 tấn). Thời gian hoàn thành giao, nhận gạo đến hết ngày 31/1/2022.

Tại Quyết định số 27/QĐ-TCDT, lãnh đạo Tổng cục DTNN  giao Cục DTNN khu vực Đà Nẵng xuất cấp, bàn giao 185,374 tấn gạo từ nguồn DTQG cho tỉnh Quảng Ngãi để hỗ trợ nhân dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ. Thời gian hoàn thành giao, nhận gạo đến hết ngày 31/1/2022.

Tại Quyết định số 28/QĐ-TCDT, lãnh đạo Tổng cục DTNN giao Cục DTNN khu vực Bắc Tây Nguyên xuất cấp, bàn giao 1.390,14 tấn gạo từ nguồn DTQG hỗ trợ nhân dân tỉnh Gia Lai, trong đó, hỗ trợ thiếu đói Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 là 692,205 tấn; hỗ trợ thiếu đói dịp giáp hạt đầu năm 2022 là 697,935 tấn. Thời gian hoàn thành giao, nhận gạo: hỗ trợ Tết Nguyên đán đến hết ngày 31/1/2022; hỗ trợ giáp hạt đến hết ngày 28/2/2022.

Tại Quyết định số 29/QĐ-TCDT, lãnh đạo Tổng cục DTNN giao Cục DTNN khu vực Nam Tây Nguyên xuất cấp, bàn giao 825,48 tấn gạo từ nguồn DTQG cho tỉnh Tây Ninh để hỗ trợ nhân dân thiếu đói trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Thời gian hoàn thành giao, nhận gạo đến hết ngày 31/1/2022.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM