Trao quyết định về công tác cán bộ tại Tổng cục Dự trữ Nhà nước

Văn Trường

Chiều 20/1/2022, tại trụ sở cơ quan Tổng cục, Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) đã tổ chức hội nghị công bố các quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ của Tổng cục trưởng Tổng cục DTNN. Đồng chí Đỗ Việt Đức - Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng Tổng cục DTNN chủ trì hội nghị.

Cùng dự hội nghị có bà Bùi Thúy Ngọc - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục DTNN; ông La Văn Thịnh - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục DTNN; đại diện các Vụ: Tổ chức cán bộ, Chính sách và Pháp chế, Thanh tra - Kiểm tra và cán bộ, công chức Cục DTNN khu vực Hà Nam Ninh.

Tổng cục trưởng Tổng cục DTNN Đỗ Việt Đức trao quyết định điều động, bổ nhiệm ông Hoàng Văn Quyết - Cục trưởng Cục DTNN khu vực Hà Nam Ninh giữ chức Vụ trưởng Vụ Chính sách và Pháp chế.
Tổng cục trưởng Tổng cục DTNN Đỗ Việt Đức trao quyết định điều động, bổ nhiệm ông Hoàng Văn Quyết - Cục trưởng Cục DTNN khu vực Hà Nam Ninh giữ chức Vụ trưởng Vụ Chính sách và Pháp chế.

Tại hội nghị, Tổng cục trưởng Tổng cục DTNN Đỗ Việt Đức đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm ông Hoàng Văn Quyết - Cục trưởng Cục DTNN khu vực Hà Nam Ninh giữ chức Vụ trưởng Vụ Chính sách và Pháp chế; trao quyết định điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Bình - Vụ trưởng Vụ Chính sách và Pháp chế giữ chức Vụ trưởng Vụ Thanh tra - Kiểm tra.

Chúc mừng và giao nhiệm vụ đối với ông Hoàng Văn Quyết và ông Nguyễn Văn Bình, Tổng cục trưởng Đỗ Việt Đức cho biết, cả tân Vụ trưởng đều có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, chấp hành việc thực hiện chủ trương đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; được đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị và quản lý nhà nước, bản thân thường xuyên tự học tập, trau dồi, cập nhật chính sách chế độ mới của Ngành.

"Hai đồng chí cũng có tinh thần cầu thị; có khả năng cụ thể hóa nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của Ngành vào nhiệm vụ cụ thể để lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị; có khả năng lập kế hoạch, tổ chức thực hiện kế hoạch, đánh giá, dự báo tình hình thực tiễn, tổ chức điều hành thực hiện nhiệm vụ được giao",  Tổng cục trưởng Đỗ Việt Đức nhấn mạnh.

Tổng cục trưởng Tổng cục DTNN Đỗ Việt Đức trao quyết định điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Bình - Vụ trưởng Vụ Chính sách và Pháp chế giữ chức Vụ trưởng Vụ Thanh tra - Kiểm tra.
Tổng cục trưởng Tổng cục DTNN Đỗ Việt Đức trao quyết định điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Bình - Vụ trưởng Vụ Chính sách và Pháp chế giữ chức Vụ trưởng Vụ Thanh tra - Kiểm tra.

Tổng cục trưởng Đỗ Việt Đức cho biết, tân Vụ trưởng Hoàng Văn Quyết là cán bộ trưởng thành từ cơ sở, có thời gian trên 30 năm công tác trong ngành DTNN trải qua nhiều vị trí công tác lãnh đạo. Đồng chí đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; luôn năng động, quyết đoán, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; có năng lực lãnh đạo, chỉ đạo tập hợp quần chúng; thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ trong lãnh đạo, điều hành; công tâm trong công việc.

Với tân Vụ trưởng Nguyễn Văn Bình có thời gian trên 27 năm công tác, trải qua nhiều vị trí như: Chuyên viên, Thanh tra viên, Phó trưởng phòng thuộc Thanh tra Bộ Tài chính, Phó Trưởng phòng, Trưởng phòng, Phó Chánh Văn phòng Bộ Tài chính, Vụ trưởng Vụ Chính sách và Pháp chế thuộc Tổng cục DTNN. Đồng chí luôn gương mẫu trong mọi lĩnh vực, bao quát công việc, điều hành công việc khoa học, linh hoạt; phối hợp công tác tốt với các đơn vị trong và ngoài Tổng cục.

“Trên cương vị mới hai đồng chí có trách nhiệm lãnh đạo đơn vị triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo Quyết định số 982/QĐ-BTC ngày 26/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức các vụ, Văn phòng thuộc Tổng cục DTNN; triển khai các quy trình nghiệp vụ trong quản lý, điều hành đơn vị và chịu trách nhiệm trước Tổng cục trưởng Tổng cục DTNN và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của đơn vị”, Tổng cục trưởng Đỗ Việt Đức nhấn mạnh.

Tổng cục trưởng Tổng cục DTNN Đỗ Việt Đức trao quyết định và tặng hoa chúc mừng tân Vụ trưởng Vụ Chính sách và Pháp chế và tân Vụ trưởng Vụ Thanh tra - Kiểm tra đối với ông Hoàng Văn Quyết và ông Nguyễn Văn Bình.
Tổng cục trưởng Tổng cục DTNN Đỗ Việt Đức trao quyết định và tặng hoa chúc mừng tân Vụ trưởng Vụ Chính sách và Pháp chế và tân Vụ trưởng Vụ Thanh tra - Kiểm tra đối với ông Hoàng Văn Quyết và ông Nguyễn Văn Bình.

Tổng cục trưởng Đỗ Việt Đức đề nghị, hai tân Vụ trưởng cần tích cực phát huy phẩm chất, đạo đức, năng lực và kinh nghiệm của bản thân, cùng với tập thể lãnh đạo, công chức của Vụ Chính sách và Pháp chế, Vụ Thanh tra - Kiểm tra đoàn kết, nhất trí phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

Phát biểu nhận nhiệm vụ trên cương vị mới, tân Vụ trưởng Vụ Chính sách và Pháp chế Hoàng Văn Quyết cho biết, trải qua hơn 30 năm công tác trong ngành DTNN, ông luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. “Tôi xin hứa với Lãnh đạo Tổng cục tiếp tục học hỏi, trau dồi kiến thức để nâng cao khả năng xử lý công việc của mình, qua đó cùng tập thể cán bộ, công chức Vụ Chính sách và Pháp chế hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Lãnh đạo Tổng cục tin tưởng giao phó”, tân Vụ trưởng Vụ Chính sách và Pháp chế cam kết.

Lãnh đạo Tổng cục DTNN và cán bộ công chức Vụ Chính sách và Pháp chế chụp ảnh lưu niệm với hai tân Vụ trưởng.
Lãnh đạo Tổng cục DTNN và cán bộ công chức Vụ Chính sách và Pháp chế chụp ảnh lưu niệm với hai tân Vụ trưởng.

Trong khi đó, trên cương vị mới, tân Vụ trưởng Vụ Thanh tra - Kiểm tra Nguyễn Văn Bình cho biết, đây vừa là vinh dự, vừa là thử thách nhưng là bước phát triển đối với bản thân tiếp tục trau dồi, phát huy kinh nghiệm công tác để cùng tập thể cán bộ, công chức Vụ Thanh tra - Kiểm tra hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

“Với trọng trách mới, tôi xin hứa với lãnh đạo Tổng cục sẽ thực hiện tốt nhiệm vụ được Tổng cục trưởng giao; không ngừng học hỏi, tranh thủ ý kiến của các đồng chí lãnh đạo Tổng cục, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị để cùng với cán bộ, công chức Vụ Thanh tra - Kiểm tra đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ được Tổng cục giao trên tinh thần xử lý công việc công tâm, khách quan”, tân Vụ trưởng Vụ Thanh tra - Kiểm tra Nguyễn Văn Bình cho biết.

Tổng cục trưởng Tổng cục DTNN trao quyết định điều động, bổ nhiệm ông Đỗ Quốc Long - Vụ trưởng vụ Thanh tra - Kiểm tra giữ chức Cục trưởng Cục DTNN khu vực Hà Nam Ninh (ngày 18/1/2022).
Tổng cục trưởng Tổng cục DTNN trao quyết định điều động, bổ nhiệm ông Đỗ Quốc Long - Vụ trưởng vụ Thanh tra - Kiểm tra giữ chức Cục trưởng Cục DTNN khu vực Hà Nam Ninh (ngày 18/1/2022).

Trước đó, ngày 18/01/2021, tại Nam Định, Tổng cục DTNN đã công bố quyết định điều động, bổ nhiệm ông Đỗ Quốc Long - Vụ trưởng vụ Thanh tra - Kiểm tra giữ chức Cục trưởng Cục DTNN khu vực Hà Nam Ninh.