VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
Nhìn lại những bài học kinh nghiệm trong triển khai hóa đơn điện tử

Nhìn lại những bài học kinh nghiệm trong triển khai hóa đơn điện tử

Việc triển khai thành công hoá đơn điện tử (HĐĐT) được đánh giá góp phần chuyển đổi cách thức phục vụ người dân, phương thức quản lý, tổ chức thực hiện của cơ quan thuế theo hướng tự động nhằm cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi, giảm chi phí, tăng năng suất hoạt động của doanh nghiệp.

Đồng bộ các giải pháp quản lý khai thuế những tháng cuối năm 2022

Đồng bộ các giải pháp quản lý khai thuế những tháng cuối năm 2022

Những tháng đầu năm 2022 đi qua với nhiều khó khăn, thách thức song công tác quản lý khai thuế của ngành Thuế vẫn được triển khai đồng bộ, hiệu quả, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phân cung cấp kịp thời thông tin, dữ liệu đáp ứng yêu cầu quản lý thuế.

Tăng khả năng tiếp cận nguồn cung xăng nhập khẩu, ổn định thị trường trong nước

Tăng khả năng tiếp cận nguồn cung xăng nhập khẩu, ổn định thị trường trong nước

Trong bối cảnh thị trường xăng dầu còn diễn biến phức tạp, Bộ Tài chính đã đề xuất giảm thuế nhập khẩu ưu đãi (MFN) đối với mặt hàng xăng thuộc nhóm 27.10 từ 20% xuống 12%. Việc giảm thuế này sẽ giúp doanh nghiệp đầu mối tăng khả năng tiếp cận và đa dạng hóa nguồn cung xăng nhập khẩu, qua đó, góp phần ổn định thị trường trong nước.

Bộ Tài chính tập trung sắp xếp, tinh gọn bộ máy gắn với cải cách công vụ

Bộ Tài chính tập trung sắp xếp, tinh gọn bộ máy gắn với cải cách công vụ

Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước là một trong những nội dung được Bộ Tài chính chú trọng triển khai trong công tác cải cách hành chính. Theo đó, Bộ Tài chính đã không ngừng đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, nâng cao chất lượng hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập gắn với cải cách công vụ, đáp ứng tốt nhất yêu cầu nhiệm vụ.

Chính sách miễn, giảm thuế, phí, lệ phí kịp thời hỗ trợ phục hồi sản xuất kinh doanh

Chính sách miễn, giảm thuế, phí, lệ phí kịp thời hỗ trợ phục hồi sản xuất kinh doanh

Trước những dự báo về khó khăn, thách thức tiềm ẩn, ngay từ cuối năm 2021 và những ngày đầu năm 2022, Bộ Tài chính đã chủ động đề xuất ban hành và ban hành theo thẩm quyền các chính sách miễn, giảm, giãn thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất cho người dân, doanh nghiệp. Các giải pháp hỗ trợ này được khẩn trương xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện đã kịp thời hỗ trợ phục hồi sản xuất kinh doanh, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Đẩy nhanh hoàn thiện cơ chế, chính sách, tạo chuyển biến trong cải cách hành chính

Đẩy nhanh hoàn thiện cơ chế, chính sách, tạo chuyển biến trong cải cách hành chính

Với sự chủ động, tích cực triển khai công tác hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật hải quan và cải cách hành chính, 6 tháng đầu năm 2022, Tổng cục Hải quan đã đạt kết quả tích cực trong công tác này, góp phần quan trọng vào thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Bộ Tài chính ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, tích cực chuyển đổi số

Bộ Tài chính ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, tích cực chuyển đổi số

Là một trong những bộ luôn đi đầu trong công tác xây dựng Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số và nền kinh tế số, Bộ Tài chính đã chủ động, quyết liệt ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin vào hoạt động, trở thành công cụ hỗ trợ đắc lực cho quá trình quản lý và điều hành tài chính - ngân sách.

Chuyển đổi số - nền tảng quan trọng để xây dựng Hải quan số, Hải quan thông minh

Chuyển đổi số - nền tảng quan trọng để xây dựng Hải quan số, Hải quan thông minh

Đến nay, toàn bộ các thủ tục hải quan cơ bản đã được tự động hóa, 100% Cục hải quan, Chi cục hải quan thực hiện thủ tục hải quan điện tử với 99,65% doanh nghiệp tham gia… Đây là nền tảng quan trọng để xây dựng Hải quan số, Hải quan thông minh.

Đã trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội giảm thuế bảo vệ môi trường với xăng, dầu, mỡ nhờn

Đã trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội giảm thuế bảo vệ môi trường với xăng, dầu, mỡ nhờn

Ngày 04/7/2022, thừa ủy quyền của Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đã ký Tờ trình số 244/TTr-CP trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc tiếp tục giảm mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn.

ACM Holdings đạt giải thưởng Top 10 thương hiệu phát triển châu Á

ACM Holdings đạt giải thưởng Top 10 thương hiệu phát triển châu Á

Hơn một thập kỷ hoạt động, Công ty cổ phần ACM Holdings đã trở thành đơn vị tư vấn doanh nghiệp và tài chính lớn mạnh, luôn đi đầu trong việc đưa ra các giải pháp tổng thể hiệu quả với tầm nhìn quốc tế, giúp các doanh nghiệp Việt Nam tiến ra thị trường nước ngoài. Tới nay, công ty chính thức chuyển mình sang lĩnh vực đầu tư doanh nghiệp và bất động sản nhằm mở rộng quy mô và tăng doanh thu, lợi nhuận trong thập kỷ tiếp theo.