ADB và Thụy Sỹ tài trợ 5 triệu USD cho doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam


Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và Thụy Sỹ vừa ký một thỏa thuận đồng tài trợ lên tới 5 triệu USD để phát triển các công nghệ tài chính (fintech), đặc biệt là đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam.

Dự án Hỗ trợ kỹ thuật với mục tiêu mở rộng tài chính khí hậu và bao trùm ở Việt Nam.
Dự án Hỗ trợ kỹ thuật với mục tiêu mở rộng tài chính khí hậu và bao trùm ở Việt Nam.

Nguồn vốn này, cùng với khoản đóng góp 2 triệu USD từ Quỹ Nhật Bản vì châu Á và Thái Bình Dương thịnh vượng và thích ứng do Chính phủ Nhật Bản tài trợ, sẽ hỗ trợ một dự án Hỗ trợ kỹ thuật với mục tiêu mở rộng tài chính khí hậu và bao trùm ở Việt Nam. 

Qua đó, giúp Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tăng cường khung pháp lý cho tài chính kỹ thuật số, xây dựng năng lực của Chính phủ và các bên liên quan và hỗ trợ các tổ chức tài chính phát triển ngân hàng số. 

Theo ông Winfried Wicklein - Tổng vụ trưởng Vụ Đông Nam Á của ADB, các tổ chức tài chính chủ yếu dựa vào những quyết định tín dụng trên cơ sở tài sản thế chấp. Điều này gây bất lợi cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, vốn thường chỉ có rất ít hoặc không có tài sản thế chấp.

Các ngân hàng cũng thường tập trung hóa các quy trình tín dụng, khiến việc xử lý các khoản vay nhỏ hơn trở nên tốn kém hơn. Hỗ trợ kỹ thuật này có thể giúp tìm ra những giải pháp như chấm điểm tín dụng thay thế và áp dụng hình thức cho vay số hóa.

Hỗ trợ kỹ thuật sẽ giúp nâng cao khả năng tiếp cận tài chính của phụ nữ, bao gồm thông qua việc cung cấp các cơ hội đào tạo về công nghệ tài chính và các thực tiễn tốt nhất về ngân hàng xanh cho cán bộ của Ngân hàng Nhà nước, với mục tiêu đạt tỷ lệ tham gia của phụ nữ là 25%, cũng như dịch vụ tư vấn cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ và lãnh đạo về việc chuẩn bị hồ sơ vay vốn xanh.

Đồng thời, hỗ trợ kỹ thuật cũng sẽ giúp NHNN hoàn thiện các chính sách về ngân hàng xanh và thông tin về các chính sách này tới các bên liên quan trong lĩnh vực tài chính. Ngân hàng xanh dự kiến sẽ giúp Việt Nam đáp ứng được nhu cầu tài trợ hàng năm là 11 tỷ USD để đạt được mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Ông Dominique Paravicini - Trưởng ban Hợp tác Kinh tế và Phát triển, Tổng cục Kinh tế Liên bang Thụy Sỹ (SECO) và Thống đốc Thụy Sỹ tại ADB cho rằng, bằng cách tăng cường môi trường pháp lý cho các giải pháp công nghệ tài chính sáng tạo và xây dựng năng lực của các bên tham gia thị trường trong lĩnh vực tài chính số, Thụy Sỹ hỗ trợ Việt Nam thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong ngành tài chính. Điều này sẽ giúp các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam tiếp cận tài chính tốt hơn và mở rộng hoạt động kinh doanh.

Theo Báo Đại biểu Nhân dân/daibieunhandan.vn