Agribank nỗ lực vượt qua thách thức, vươn lên tầm cao mới

Chu Thị Kim Ngân

Với nỗ lực vượt khó, năm 2022, Agribank cùng với sự đồng hành của ngành Ngân hàng sẵn sàng vượt qua thách thức, hoàn thành xuất sắc kế hoạch, nhiệm vụ kinh doanh, tiếp tục phát triển lên tầm cao mới

Agribank tiếp tục là một trong những doanh nghiệp có đóng góp nhiều nhất đối với ngân sách nhà nước.
Agribank tiếp tục là một trong những doanh nghiệp có đóng góp nhiều nhất đối với ngân sách nhà nước.

Đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp gây ảnh hưởng nặng nề đến kinh tế - xã hội, hoạt động kinh doanh của Agribank bị tác động mạnh mẽ hơn so với các ngân hàng thương mại khác, do có quy mô lớn nhất hệ thống, mạng lưới trải rộng khắp cả nước và đặc thù đối tượng khách hàng chủ yếu là dân cư khu vực nông nghiệp, nông thôn và các đối tượng yếu thế, dễ bị tổn thương trong xã hội.

Nhằm tạo động lực, khích lệ tinh thần vượt lên khó khăn, thách thức, Agribank tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng; đồng thời, xây dựng và chỉ đạo triển khai quyết liệt, linh hoạt, đồng bộ nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh, góp phần hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, đồng thời hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu kinh doanh.

Phát huy truyền thống lao động sáng tạo, vượt khó trong mọi hoàn cảnh, với sự nỗ lực của các đơn vị và tập thể hơn 4 vạn cán bộ, người lao động, Agribank đã cùng toàn ngành Ngân hàng phát động nhiều phong trào thi đua, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách, tập trung tối đa các nguồn lực điều chỉnh giảm lãi suất, phí dịch vụ thanh toán hỗ trợ khách hàng vượt qua khó khăn do đại dịch COVID-19.

Thống kê trong năm 2021, gần 3,2 triệu khách hàng được Agribank điều chỉnh giảm lãi suất cho vay, tổng số tiền lãi đã được giảm là hơn 5.600 tỷ đồng, đứng đầu các tổ chức tín dụng tại Việt Nam. Agribank tăng cường các ứng dụng thanh toán trên nền tảng công nghệ số, miễn 100% phí dịch vụ chuyển tiền trong nước.

Triển khai nhiều chương trình tín dụng có quy mô lớn với lãi suất ưu đãi dành cho mọi thành phần kinh tế, tập trung 5 lĩnh vực ưu tiên trong chính sách tín dụng gồm: Nông nghiệp và nông thôn, xuất khẩu, doanh nghiệp nhỏ và vừa, công nghiệp hỗ trợ, ứng dụng công nghệ cao; Tích cực triển khai hiệu quả 02 chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững. Uy tín, thương hiệu Agribank tiếp tục được nâng cao, ngày càng củng cố niềm tin và sự yêu mến từ khách hàng và cộng đồng.

Nhờ sức bật mạnh mẽ từ các phong trào thi đua, nhiều đơn vị trong hệ thống Agribank đã hoàn thành xuất sắc 5/5 chỉ tiêu và trở thành các đơn vị đứng đầu toàn hệ thống về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021, tiêu biểu như: Agribank Long An, Agribank Bình Dương, Agribank Lâm Đồng, Agribank Hải Dương, Agribank Thanh Hóa, Agribank Tây Ninh, Agribank Đồng Tháp, Agribank Lâm Đồng II, Agribank Nam Định, Agribank Bắc Giang, Agribank KCN Sóng Thần. Điều này cho thấy, khó khăn cũng chính là động lực phát huy sức mạnh, khơi dậy tinh thần đoàn kết, tập trung sức mạnh, trí tuệ, nâng cao ý thức trách nhiệm của các đơn vị, cán bộ, người lao
động Agribank hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; góp phần đưa hệ thống ngày càng phát triển vững mạnh.

 

Tính đến cuối năm 2021, tổng tài sản của Agribank đạt 1,68 triệu tỷ đồng. Nguồn vốn đạt trên 1,58 triệu tỷ đồng. Tổng dư nợ cho vay nền kinh tế đạt trên 1,31 triệu tỷ đồng. Lợi nhuận đạt 14,5 nghìn tỷ đồng; đảm bảo các tỷ lệ an toàn hoạt động theo quy định, tiếp tục là một trong những doanh nghiệp có đóng góp nhiều nhất đối với ngân sách nhà nước.

Kết quả trên đã đóng góp quan trọng vào thành công chung của toàn hệ thống Agribank. Năm 2021, Agribank đạt và vượt 4/4 chỉ tiêu công tác xây dựng Đảng đề ra tại Nghị quyết Đảng bộ; Hoàn thành toàn diện 9/9 chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh. Tính đến cuối năm 2021, tổng tài sản của Agribank đạt 1,68 triệu tỷ đồng.

Nguồn vốn đạt trên 1,58 triệu tỷ đồng. Tổng dư nợ cho vay nền kinh tế đạt trên 1,31 triệu tỷ đồng, trong đó gần 70% dư nợ cho vay phục vụ phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn, chiếm tỷ trọng lớn nhất trong dư nợ tín dụng “tam nông” tại Việt Nam. Lợi nhuận đạt 14,5 nghìn tỷ đồng; đảm bảo các tỷ lệ an toàn hoạt động theo quy định, tiếp tục là một trong những doanh nghiệp có đóng góp nhiều nhất đối với ngân sách nhà nước.

Hệ thống Agribank đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, hăng hái thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc kế hoạch, nhiệm vụ kinh doanh năm 2022.
Hệ thống Agribank đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, hăng hái thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc kế hoạch, nhiệm vụ kinh doanh năm 2022.

Bước sang năm 2022, hệ thống ngân hàng sẽ tiếp tục có những thuận lợi và khó khăn nhất định. Khi nền kinh tế phục hồi trở lại, nhu cầu về tín dụng cũng sẽ gia tăng theo, cùng với tiến trình chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ sẽ giúp các ngân hàng đa dạng hoá sản phẩm, dịch vụ trên các kênh số.

Tuy nhiên, dự báo giai đoạn 2020-2025, mức độ cạnh tranh trong ngành Ngân hàng ngày càng tăng, bởi nhiều ngân hàng đang có sự thay đổi về chiến lược cạnh tranh, phát triển, tăng nguồn lực đầu tư, chuyển đổi số mạnh mẽ. Vì vậy, để thích ứng an toàn, hiệu quả trong tình hình mới, cán bộ, nhân viên trong hệ thống Agribank tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, đồng lòng, quyết tâm đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, hăng hái thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc kế hoạch, nhiệm vụ kinh doanh năm 2022.

Tin tưởng rằng với truyền thống vượt khó, Agribank cùng với sự đồng hành của ngành Ngân hàng sẵn sàng vượt qua thách thức, tiếp tục phát triển lên tầm cao mới.