Agribank tham gia Đoàn công tác của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại Đức và Na Uy

HB.

Từ ngày 11-19/04/2023, Đoàn công tác của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam do Phó Thống đốc Nguyễn Kim Anh làm Trưởng đoàn đã làm việc với Lãnh đạo Ngân hàng Trung ương (NHTW) Đức, NHTW Nauy, Tập đoàn chuyển đổi xanh Equinor của Nauy và một số ngân hàng đối tác tại Đức và Na Uy. Tham gia Đoàn công tác của NHNN Việt Nam, đoàn Agribank do ông Nguyễn Minh Trí, Thành viên Hội đồng thành viên làm Trưởng đoàn.

Đoàn công tác của NHNN Việt Nam và Agribank tham gia buổi làm việc với Thành viên Hội đồng quản trị NHTW Đức (Bundesbank) Burkhard Balz tại Frankfurt (Đức). Nguồn: Agribank.
Đoàn công tác của NHNN Việt Nam và Agribank tham gia buổi làm việc với Thành viên Hội đồng quản trị NHTW Đức (Bundesbank) Burkhard Balz tại Frankfurt (Đức). Nguồn: Agribank.

Trong khuôn khổ chương trình làm việc, Đoàn công tác của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Agribank đã làm việc, học hỏi kinh nghiệm hoạt động của một số cơ quan, tổ chức như Mạng lưới xanh hoá Hệ thống tài chính toàn cầu (NGFS) và Cơ quan Giám sát tài chính và Liên minh tài chính Glasgow thực hiện phát thải ròng bằng không (GFANZ), đồng thời luận về vai trò của Ngân hàng Trung ương và các định chế tài chính trong việc thúc đẩy hoạt động tài chính xanh, ngân hàng, tín dụng xanh và cam kết tiến tới phát thải ròng bằng 0. 

Đoàn công tác của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Agribank tham gia buổi làm việc với Phó Thống đốc NHTW Nauy (Norges Bank) Oystein Borsum tại Oslo (Nauy). Nguồn: Agribank.
Đoàn công tác của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Agribank tham gia buổi làm việc với Phó Thống đốc NHTW Nauy (Norges Bank) Oystein Borsum tại Oslo (Nauy). Nguồn: Agribank.

Đoàn công tác cũng tham gia Hội thảo về chủ đề tài chính xanh, ngân hàng xanh và chuyển đổi số ngân hàng tại Trụ sở NHTW Đức và làm việc với Tập đoàn chuyển đổi xanh Equinor của Nauy nhằm tìm hiểu về hoạt động, chiến lược, chính sách tài chính xanh, ngân hàng xanh và hoạt động trong NGFS và Đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP) với Việt Nam.

Trong khuôn khổ chương trình công tác, Đoàn công tác của Agribank cũng làm việc với một số ngân hàng đại lý có quan hệ đại lý lâu năm nhằm tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai bên và tìm hiểu cơ hội hợp tác trong trong các lĩnh vực tăng trưởng xanh, năng lượng tái tạo.