Ai sẽ đại diện 40% vốn góp của BIDV tại BIC?

Theo M. Hải/thoibaonganhang.vn

Tổng công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHCĐ) vào ngày 19/4 tới đây.

Tổng công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHCĐ) vào ngày 19/4 tới đây. Nguồn: internet
Tổng công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHCĐ) vào ngày 19/4 tới đây. Nguồn: internet

Theo nội dung mời họp, ĐHCĐ sẽ bàn thảo đến nhiều vấn đề quan trọng của BIC, như: báo cáo hoạt động kinh doanh 2018, kế hoạch kinh doanh 2019; phương án phân phối và chi trả cổ tức; chuyển trụ sở chính… Đáng chú ý, Đại hội sẽ bầu thêm nhân sự tham gia HĐQT.

BIC có hai cổ đông lớn là BIDV và FairFax - nhà bảo hiểm và tái bảo hiểm toàn cầu có trụ sở tại Canada. Tại BIC hiện nay, tổng số thành viên HĐQT là 7 người, gồm: 1 thành viên HĐQT là thành viên điều hành; 5 thành viên không điều hành và 1 thành viên HĐQT là thành viên độc lập. Trong khi đó, đối chiếu quy định hiện hành thì số lượng thành viên HĐQT độc lập tối thiểu phải có hai người.

Trước đó, ngày 29/11/2018, ông Trần Lục Lang bị khởi tố trong vụ án "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng" xảy ra tại BIDV. Trước khi bị khởi tố, ông Trần Lục Lang giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT của BIC và là người đại diện 40% vốn góp tại đây.

Ngay trong ngày có quyết định khởi tố, BIDV đã cho thôi chức vụ Phó Tổng giám đốc của ông Trần Lục Lang tại ngân hàng. HĐQT BIC cũng đã có Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT BIC đối với ông Trần Lục Lang và thống nhất chỉ định ông Ramaswamy Athappan, Phó Chủ tịch HĐQT BIC phụ trách hoạt động của HĐQT BIC, đảm nhiệm chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Chủ tịch HĐQT BIC đến khi có quyết định kiện toàn nhân sự Chủ tịch HĐQT mới.

Do đó tại ĐHCĐ lần này, BIC sẽ bầu thêm một nhân sự thành viên HĐQT độc lập của BIC, thay ông Trần Lục Lang làm đại diện vốn góp của BIDV tại BIC nhiệm kỳ 2019-2024.

Bên cạnh đó, do bà Đặng Thị Hồng Phương đã là thành viên HĐQT độc lập 5 năm liên tục tại BIC, theo quy định hiện hành sẽ không đủ điều kiện để tiếp tục đảm nhiệm vị trí này, nên BIC cũng sẽ bầu người thay thế bà Phương.

Năm 2018, tổng doanh thu phí bảo hiểm riêng Công ty mẹ BIC đạt 2.079 tỷ đồng, tăng trưởng 16,7% so với năm 2017, hoàn thành 101,9% kế hoạch năm; lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt 202,5 tỷ đồng, tăng trưởng 8,6% so với năm 2017, hoàn thành 106,6% kế hoạch năm. BIC dự kiến sẽ dùng 82 tỷ đồng để chia cổ tức, tỷ lệ 7%.

Kể từ khi thành lập đến nay, hoạt động của BIC liên tục phát triển ổn định và bền vững. BIC hiện là một trong 8 công ty dẫn đầu về thị phần bảo hiểm phi nhân thọ và đứng trong Top 3 các công ty bảo hiểm phi nhân thọ có tỷ suất sinh lời cao nhất thị trường.

Năm 2018, BIC đã được tổ chức định hạng tín nhiệm tài chính hàng đầu thế giới A.M.Best nâng định hạng năng lực tài chính từ B+ lên B++, định hạng năng lực dài hạn tổ chức phát hành từ bbb- lên bbb.

Bên cạnh giải thưởng Thương hiệu mạnh Việt Nam mới được trao, năm 2018, BIC cũng được cộng đồng ghi nhận với nhiều giải thưởng uy tín khác, như: Top 10 công ty bảo hiểm phi nhân thọ uy tín nhất Việt Nam năm thứ 3 liên tiếp (theo Vietnam Report), Top 50 công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam năm thứ 5 liên tiếp (theo Nhịp cầu Đầu tư), Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2018 (theo Vietnam Report)…

Về chiến lược kinh doanh 2019, BIC sẽ tiếp tục phối hợp với ngân hàng BIDV, Co-op Bank để tiếp cận tối đa nguồn khách hàng vay vốn của các tổ chức này, đẩy mạnh hoạt động bán chéo sản phẩm qua hệ thống ngân hàng. BIC cũng đặt mục tiêu mở rộng thêm quan hệ với một ngân hàng nữa cho hoạt động Bancassurance. Năm 2019, BIC đặt mục tiêu tổng doanh thu phát sinh phí bảo hiểm đạt 2.220 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 223 tỷ đồng.