Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng để nâng cao chất lượng sản phẩm từ thiên nhiên

Nguyễn Linh

Doanh nghiệp cần áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng đối với các sản phẩm thiên nhiên để quản lý chất lượng sản phẩm của mình.

Hệ thống quản lý chất lượng GACP-WHO đang được áp dụng rộng rãi tại các vùng nguyên liệu.
Hệ thống quản lý chất lượng GACP-WHO đang được áp dụng rộng rãi tại các vùng nguyên liệu.

Hiện nay, sự phát triển nhanh chóng các sản phẩm thiên nhiên là cơ hội nhưng cũng tạo nên áp lực lớn cho các cơ quan quản lý trong việc hoàn thiện thể chế, chính sách.

Theo các chuyên gia, đây là thách thức cho các tổ chức khoa học khi xây dựng các công cụ tiêu chuẩn, quy chuẩn để kiểm nghiệm và đánh giá chất lượng các sản phẩm từ thiên nhiên. Các doanh nghiệp cũng gặp thách thức này trong việc tạo nên các sản phẩm khác biệt, tăng tính cạnh tranh trên thị trường.

PGS.TS. Trần Thị Oanh - Chủ tịch hội đồng Viện nghiên cứu và phát triển sản phẩm thiên nhiên (IDROP) cho biết, chất lượng của các sản phẩm từ thiên nhiên tác động trực tiếp đến sức khỏe con người.

Trong quá trình tham gia hoạt động đánh giá chất lượng sản phẩm, thử nghiệm, kiểm nghiệm là công cụ hữu hiệu bởi tính độc lập, khách quan, chính xác thông qua phương tiện khoa học, quy trình thao tác trên hệ thống thiết bị tiên tiến.

Hiện nay, Hệ thống quản lý chất lượng GACP-WHO đang được áp dụng rộng rãi tại các vùng nguyên liệu để tạo ra các loại nguyên liệu chất lượng cho quá trình sản xuất.

Tại các nhà máy, hệ thống quản lý chất lượng thực hành sản xuất tốt (GMP), thực hành bảo quản thuốc tốt (GSP), thực hành tốt phân phối (GDP) được quy định áp dụng cho toàn bộ các cơ sở sản xuất sản phẩm dược phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Việc kiểm nghiệm đánh giá chất lượng sản phẩm phải được thực hiện tại các phòng thí nghiệm đạt tiêu chuẩn GLP, ISO17025:2017.

Trong quá trình xây dựng hệ thống tiêu chuẩn cho các sản phẩm từ thiên nhiên, khoa học công nghệ trong chiết xuất, phân lập, xác định hàm lượng và đánh giá hoạt tính và độc học giữ vai trò quan trọng. Khoa học trong việc phát triển các phương pháp kiểm nghiệm đánh giá chất lượng sản phẩm đạt được nhiều kết quả góp phần đánh giá, đảm bảo các tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm thiên nhiên.

Nhiều ý kiến cho rằng, doanh nghiệp cần quản lý chất lượng sản phẩm vì chất lượng quyết định sự sống còn của doanh nghiệp, sự trung thành của khách hàng, tạo ra các sản phẩm tốt. Điều này cũng giúp khắc phục các tình trạng sửa chữa hoặc loại bỏ được sản phẩm hỏng.

Hơn nữa, lợi ích của việc công bố và áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn mang lại những lợi ích, ưu thế cạnh tranh cho doanh nghiệp, duy trì ổn định chất lượng cho nhà sản xuất. Người tiêu dùng cũng có thể lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu và yên tâm sử dụng.