Các bước áp dụng ISO 9001:2015 giúp doanh nghiệp đạt được kỳ vọng

Các bước áp dụng ISO 9001:2015 giúp doanh nghiệp đạt được kỳ vọng

Một hệ thống quản lý chất lượng bao gồm các hoạt động giúp doanh nghiệp nhận biết mục tiêu và xác định các quá trình và nguồn lực cần thiết để đạt được kết quả mong muốn. Hệ thống quản lý chất lượng quản lý các quá trình tương tác và nguồn lực cần thiết để mang lại giá trị và thu được kết quả cho các bên quan tâm liên quan.
Doanh nghiệp cần lưu ý gì khi áp dụng ISO 9001:2015?

Doanh nghiệp cần lưu ý gì khi áp dụng ISO 9001:2015?

Nguyên tắc định hướng khách hàng trong ISO 9001:2015 giúp doanh nghiệp chiếm lĩnh thị phần và yếu tố chất lượng chính là vấn đề then chốt để quyết định việc doanh nghiệp áp dụng thành công ISO 9001:2015.
Kho bạc Nhà nước tập huấn đánh giá chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9000:2015

Kho bạc Nhà nước tập huấn đánh giá chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9000:2015

Cơ quan Kho bạc Nhà nước (KBNN) mới đây đã tổ chức tập huấn về công tác đánh giá nội bộ dựa trên hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9000:2015. Lớp tập huấn giúp các đơn vị thuộc cơ quan KBNN nâng cao kỹ năng đánh giá nội bộ; kiểm soát sự không phù hợp và hành động khắc phục, từ đó giúp việc duy trì và vận hành Hệ thống quản lý chất lượng theo đúng các yêu cầu của TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động quản lý của cơ quan KBNN.