Kho bạc Nhà nước tập huấn đánh giá chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9000:2015

Kho bạc Nhà nước tập huấn đánh giá chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9000:2015

Cơ quan Kho bạc Nhà nước (KBNN) mới đây đã tổ chức tập huấn về công tác đánh giá nội bộ dựa trên hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9000:2015. Lớp tập huấn giúp các đơn vị thuộc cơ quan KBNN nâng cao kỹ năng đánh giá nội bộ; kiểm soát sự không phù hợp và hành động khắc phục, từ đó giúp việc duy trì và vận hành Hệ thống quản lý chất lượng theo đúng các yêu cầu của TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động quản lý của cơ quan KBNN.
Đẩy mạnh áp dụng hệ thống quản lý chất lượng cho hàng hóa xuất khẩu

Đẩy mạnh áp dụng hệ thống quản lý chất lượng cho hàng hóa xuất khẩu

Trong bối cảnh Việt Nam đã và đang hội nhập quốc tế sâu rộng và hoạt động xuất khẩu của các doanh nghiệp trong nước đang ngày càng tăng trưởng thì việc chủ động triển khai áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế nhằm chuẩn hóa đầu ra theo yêu cầu từ phía các nước nhập khẩu là vấn đề quan trọng cần được DN cũng như cơ quan quản lý cần chú trọng triển khai.
Thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính nhờ áp dụng ISO 9001-2015

Thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính nhờ áp dụng ISO 9001-2015

Để đảm bảo hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan, phục vụ có hiệu quả cho việc chỉ đạo và điều hành công việc, nhiều cơ quan đơn vị trong cả nước đã lên kế hoạch thực hiện áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lí chất lượng (HTQLCL) theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.