Nâng cao quản lý chất lượng nhờ áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001

Nâng cao quản lý chất lượng nhờ áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001

Tại Việt Nam, có không ít các công ty áp dụng ISO 9001:2015 thành công và đạt được nhiều lợi ích từ tiêu chuẩn này. ISO 9001 là tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý chất lượng được áp dụng phổ biến và rộng rãi bởi nhiều tổ chức trên thế giới.
Hiệu quả áp dụng TCVN ISO 9001:2015 ở Lạng Sơn

Hiệu quả áp dụng TCVN ISO 9001:2015 ở Lạng Sơn

Tính đến năm 2022, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã có 249 cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước thực hiện xây dựng, áp dụng và duy trì Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.
Kho bạc Nhà nước tăng cường áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015

Kho bạc Nhà nước tăng cường áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015

Việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động nghiệp vụ của Kho bạc Nhà nước đã và đang hỗ trợ đáng kể cho việc công khai, minh bạch, cụ thể hóa hồ sơ, quy trình giải quyết các thủ tục hành chính; tạo điều kiện cho từng công chức, đơn vị giải quyết công việc thông suốt, hiệu quả… góp phần nâng cao chất lượng phục vụ của Kho bạc Nhà nước đối với người dân, tổ chức.