Bạc Liêu: Chuyển 9 đơn vị sự nghiệp công sang công ty cổ phần

PV.

Thực hiện cơ chế tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập, mới đây, UBND tỉnh Bạc Liêu đã trình Chính phủ xin chuyên đổi 9 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND Tỉnh thành công ty cổ phần. Chủ trương trên đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý.

Theo đó, trong 02 năm 2016-2017, UBND tỉnh Bạc Liêu sẽ thực hiện cổ phần hóa, các đơn vị: Trung tâm Dịch vụ đô thị tỉnh Bạc Liêu (nhà nước nắm giữ 51% tổng số cổ phần tại).

Cùng với đó, các đơn vị: Ban Quản lý bến xe, tàu; Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên, môi trường; Trung tâm Thí nghiệm và Kiểm định chất lượng công trình; Trung tâm Phát hành sách cũng sẽ được tiến hành cổ phần nhưng nhà nước không nắm giữ cổ phần.

Giai đoạn 2018-2020, thực hiện cổ phần hóa, nhà nước nắm giữ 51% tổng số cổ phần tại 2 đơn vị: Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn; Trung tâm Giống nông nghiệp, thủy sản.

Cũng trong giai đoạn này sẽ cổ phần hóa Đoạn Quản lý đường bộ, đường sông và Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và Công nghệ. Trong đó, Nhà nước nắm giữ dưới 30% tổng số cổ phần tại Đoạn Quản lý đường bộ, đường sông và không nắm giữ cổ phần đối với Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và Công nghệ.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ ủy quyền Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu phê duyệt phương án cổ phần hóa các đơn vị sự nghiệp công lập này và triển khai các công việc liên quan theo quy định.

Căn cứ quy định hiện hành, UBND tỉnh Bạc Liêu tiếp tục thoái vốn Nhà nước nắm giữ tại các đơn vị sự nghiệp công lập sau chuyển đổi. Đồng thời, rà soát, phân loại đơn vị sự nghiệp công lập chuyển thành công ty cổ phần, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt…

Với việc chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp công sang công ty cổ phần sẽ mở ra nhiều cơ hội phát triển cho các đơn vị khi quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về hoạt động và tài chính và cơ chế đặt hàng cung ứng dịch vụ sự nghiệp công được mở rộng.