Bàn giao 6 doanh nghiệp của Bộ Công Thương về Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Theo Minh Hương/daibieunhandan.vn

Sáng 10/11, Bộ Công Thương đã bàn giao quyền đại diện chủ sở hữu các Tập đoàn, Tổng Công ty do bộ này làm chủ sở hữu vốn nhà nước tại doanh nghiệp sang Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Bộ Công Thương có 6 doanh nghiệp thuộc diện bàn giao sang Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, bao gồm Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), Tập đoàn hóa chất Việt Nam (Vinachem), Tập đoàn xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) và Tổng Công ty thuốc lá Việt Nam (Vinataba).

Đây đều là những doanh nghiệp có vốn hóa cao, tỷ lệ vốn nhà nước nắm giữ hiện tại trên 555 nghìn tỷ đồng tại các doanh nghiệp này, bằng ½ tổng số vốn nhà nước mà Ủy ban nắm giữ trên tổng số 19 doanh nghiệp chuyển về Ủy ban.

Phát biểu tại lễ bàn giao, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh khẳng định, 6 doanh nghiệp này đều là các tập đoàn kinh tế, tổng công ty mạnh trong lĩnh vực ngành, có ảnh hưởng rất lớn đến nền kinh tế và có đóng góp cho ngân sách nhà nước như điện, than, dầu khí, xăng dầu, thuốc lá, hóa chất…

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh tin tưởng và hy vọng, với cơ chế quản lý và điều hành mới, các Tập đoàn và Tổng công ty sẽ có nhiều điều kiện và cơ hội phát triển hơn, đáp ứng được đòi hỏi và yêu cầu đối với các doanh nghiệp nhà nước trong tình hình mới, tiếp tục đóng vai trò trụ cột và động lực cho sự phát triển kinh tế đất nước trong bối cảnh hội nhập kinh tế thế giới và khu vực.

Về phía Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp, Chủ tịch Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp  Nguyễn Hoàng Anh cho biết, ngay sau khi Nghị định 131/2018/NĐ-CP được ban hành, Ủy ban đã tích cực phối hợp với các bộ, cơ quan có doanh nghiệp chuyển giao, các doanh nghiệp được chuyển giao triển khai thực hiện các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định.

Đồng thời, chủ động hướng dẫn doanh nghiệp về các nội dung của hồ sơ chuyển giao, bám sát các quy định của Nghị định 131 và hướng dẫn tại Quyết định số 1551/QĐ-TTg ngày 9/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế và các mẫu văn bản kèm theo để thực hiện chuyển giao doanh nghiệp, đảm bảo hồ sơ chuyển giao được hoàn thiện, đầy đủ, chặt chẽ, sẵn sàng cho công tác chuyển giao theo quy định.

Việc bàn giao các doanh nghiệp nhà nước về Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp là một sự thay đổi lớn, thể chế hóa và tổ chức thực hiện tại Nghị quyết số 12-N/TW của Hội nghị Trung ương 5 Khóa XII về thành lập cơ quan chuyên trách làm đại diện chủ sở hữu đối với doanh nghiệp nhà nước và vốn nhà nước tại doanh nghiệp; qua đó khắc hục những tồn tại, hạn chế của mô hình thực hiện chức năngđại diện chủ sở hữu vốn nhà nước hiện nay bằng việc hình thành một cơ quan đại diện chủ sở hữu chuyên trách, chuyên nghiệp và có trách nhiệm giải trình đầy đủ.

Việc tách bạch chức năng địa diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại các doanh nghiệp  ra khỏi các cơ quan quản lý hành chính nhà nước được cho là cần thiết để kiến tạo môi trường kinh doanh bình đẳng cho các doanh nghiệp; tạo điều kiện cho các cơ quan nhà nước tập trung năng lực vào thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước ngày càng phức tạp trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội.