Bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng 11 tháng năm 2014

Theo gso.gov.vn

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 11 đạt 265 nghìn tỷ đồng, tăng 3% so với tháng trước và tăng 12,2% so với cùng kỳ năm trước, trong đó doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt 197 nghìn tỷ đồng, tăng 2,6% so với tháng trước và tăng 14,2% so với cùng kỳ năm trước. Xét theo nhóm ngành hàng hóa bán lẻ, nhóm hàng lương thực, thực phẩm tăng 2,4% so với tháng trước; hàng may mặc tăng 3,1%; đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình tăng 3,6%; vật phẩm văn hóa giáo dục tăng 1,2%...

Doanh thu bán lẻ hàng hóa tháng Mười Một tăng một mặt do các đơn vị tập trung đầu tư mua nguồn nguyên vật liệu để đẩy nhanh tiến độ sản xuất kinh doanh cuối năm. Mặt khác, thị trường giá cả ổn định, nhiều mặt hàng lương thực thực phẩm, đồ dùng gia đình có xu hướng giảm giá; nhiều cơ sở bán lẻ thực hiện các chương trình khuyến mại cũng là những yếu tố đẩy mức tiêu dùng trong nước tăng. 

Doanh thu dịch vụ lưu trú ăn uống tháng Mười Một đạt 34,3 nghìn tỷ đồng, tăng 4,3% so với tháng trước và tăng 11,6% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu do yếu tố mùa vụ và tập trung ở một số tỉnh, thành phố lớn có nhiều danh lam thắng cảnh thu hút khách quốc tế. So với tháng trước, doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống tháng Mười Một của Hà Nội tăng 1,6%; TP. Hồ Chí Minh tăng 3,6%.

Doanh thu dịch vụ du lịch lữ hành trong tháng ước tính đạt 2,1 nghìn tỷ đồng, giảm 3% so với tháng trước (Do lượng khách du lịch nội địa và số khách quốc tế đến Việt Nam với mục đích du lịch thuần tuý giảm) và tăng 5,6% so với cùng kỳ năm 2013.

Doanh thu dịch vụ khác trong tháng ước tính đạt 31,6 nghìn tỷ đồng, tăng 4,5% so với tháng trước và tăng 8,1% so với cùng kỳ năm 2013. Nếu xét riêng một số ngành cho thấy: Mặc dù ngành kinh doanh bất động sản với gói hỗ trợ 30 nghìn tỷ đồng của Chính Phủ bước đầu làm cho thị trường này nóng hơn so với các tháng đầu năm nhưng nhìn chung giá cho thuê các căn hộ và văn phòng làm việc vẫn chưa được cải thiện. Các doanh nghiệp và cơ sở kinh doanh cá thể trong lĩnh vực y tế và giáo dục thu được kết quả cao hơn so với tháng trước (Khối y tế tăng 2,2%; giáo dục và đào tạo tăng 2,5%).

Doanh thu dịch vụ khác tháng Mười Một so với tháng trước của một số tỉnh, thành phố như sau: Hà Nội tăng 2% (Ngành kinh doanh bất động sản tăng 2,6%; dịch vụ hành chính và hỗ trợ giảm 0,34%, giáo dục và đào tạo của khối doanh nghiệp và cá thể tăng 0,5%). TP. Hồ Chí Minh tăng 3,5% (Khối doanh nghiệp và cá thể hoạt động y tế và trợ giúp xã hội tăng 3,3%; dịch vụ nghệ thuật, vui chơi giải trí tăng 3,4%; các dịch vụ khác phục vụ cá nhân và cộng đồng tăng 4%).

Tính chung 11 tháng năm nay, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng cả nước đạt 2670,6 nghìn tỷ đồng, tăng 11,1% so với cùng kỳ năm 2013, nếu loại trừ yếu tố giá tăng 6,5%. Xét theo loại hình kinh tế: khu vực kinh tế Nhà nước đạt 270,9 nghìn tỷ đồng, chiếm 10,2% tổng số và tăng 8,9%; kinh tế ngoài Nhà nước đạt 2310,5 nghìn tỷ đồng, chiếm 86,5%, tăng 11%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 89,1 nghìn tỷ đồng, chiếm 3,3%, tăng 22%. Trong tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 11 tháng, kinh doanh bán lẻ hàng hóa đạt 2006,8 nghìn tỷ đồng, chiếm 75,1% tổng số và tăng 11,3%; dịch vụ lưu trú ăn uống đạt 327,2 nghìn tỷ đồng, chiếm 12,3% và tăng 12%; dịch vụ khác đạt 309,9 nghìn tỷ đồng, chiếm 11,6% và tăng 8,1%; du lịch lữ hành đạt 26,7 nghìn tỷ đồng, chiếm 1% và tăng 16,4%.