Bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng 4 tháng đầu năm 2015


Tổng mức hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng Tư ước tính đạt 255,6 nghìn tỷ đồng, tăng 2,5% so với tháng trước và tăng 7,1% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực kinh tế Nhà nước đạt 28,8 nghìn tỷ đồng, tăng 3% và tăng 26,7%; kinh tế ngoài nhà nước đạt 218,3 nghìn tỷ đồng, tăng 2,4% và tăng 5,1%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 8,6 nghìn tỷ đồng, tăng 2,2% và tăng 5,2%.

Doanh thu bán lẻ hàng hóa tháng Tư ước tính đạt 196,8 nghìn tỷ đồng, tăng 2,6% so với tháng trước và tăng 11,1% so với cùng kỳ năm trước, trong đó một số ngành hàng có mức tăng cao so cùng kỳ: Nhóm ô tô các loại tăng 26,5%; nhóm đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình tăng 15,2%; nhóm lương thực, thực phẩm tăng 14,2%; nhóm gỗ và vật liệu xây dựng tăng 13,1%; nhóm hàng may mặc tăng 8,4%.

Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống trong tháng đạt 26,8 nghìn tỷ đồng, tăng 2,7% so với tháng trước, trong đó một số địa phương đóng góp đáng kể vào mức tăng chung: Hải Phòng tăng 7,4%; An Giang tăng 5,9%; Đà Nẵng tăng 4,9%; thành phố Hồ Chí Minh tăng 4,4%; Đồng Tháp tăng 4,1%. So với cùng kỳ năm trước, doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống tháng Tư giảm 13,8%. Doanh thu hoạt động du lịch lữ hành đạt 2 nghìn tỷ đồng, tăng 2,8% so với tháng trước và giảm 12,6% so với cùng kỳ năm 2014. Doanh thu các hoạt động dịch vụ khác đạt 30 nghìn tỷ đồng, tăng 1,2% so với tháng trước và tăng 7% so với cùng kỳ năm 2014.

Tính chung 4 tháng đầu năm, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tính đạt 1042,4 nghìn tỷ đồng, tăng 8,8% so với cùng kỳ năm trước, loại trừ yếu tố giá tăng 8%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 4 tháng của khu vực kinh tế Nhà nước đạt 114,5 nghìn tỷ đồng, chiếm 11% tổng mức và tăng 7,7%; kinh tế ngoài Nhà nước đạt 893,6 nghìn tỷ đồng, chiếm 85,7% và tăng 9%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 34,4 nghìn tỷ đồng, chiếm 3,3% và tăng 9,5%. Phân theo ngành hoạt động, bán lẻ hàng hóa 4 tháng đạt 797,3 nghìn tỷ đồng, chiếm 76,5% tổng mức và tăng 9,7%; dịch vụ lưu trú, ăn uống đạt 116,5 nghìn tỷ đồng, chiếm 11,2% và tăng 2,5%; du lịch lữ hành đạt 8,3 nghìn tỷ đồng, chiếm 0,8% và giảm 13,1%; dịch vụ khác đạt 120,3 nghìn tỷ đồng, chiếm 11,5% và tăng 11,8%.