Bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 2 tháng đầu năm 2018

Theo Tổng cục Thống kê

Tháng Hai năm nay là thời điểm Tết Nguyên đán nên thị trường trong nước sôi động. Các doanh nghiệp, trung tâm thương mại, siêu thị và cơ sở kinh doanh đã chủ động chuẩn bị nguồn hàng hóa dồi dào, phong phú, đa dạng, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng tăng lên trong dịp Tết của nhân dân. 

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 2/2018 ước tính đạt 350,4 nghìn tỷ đồng, giảm 0,9% so với tháng trước và tăng 13,2% so với cùng kỳ năm 2017, trong đó: Doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt 266,9nghìn tỷ đồng, tăng 0,7% và tăng 14,8%; doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống đạt 40,9 nghìn tỷ đồng, giảm 7,7% và tăng 7,5%; doanh thu du lịch lữ hành đạt 3,5 nghìn tỷ đồng, giảm 12,6% và tăng 34,5%; doanh thu dịch vụ khác đạt 39,1 nghìn tỷ đồng, giảm 2,4% và tăng 7%. 

Tính chung 2 tháng đầu năm, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tính đạt 704 nghìn tỷ đồng, tăng 10,1% so với cùng kỳ năm trước, nếu loại trừ yếu tố giá tăng 8,7% (cùng kỳ năm 2017 tăng 5,1%).

Xét theo ngành hoạt động, doanh thu bán lẻ hàng hóa 2 tháng đầu năm nay ước tính đạt 532 nghìn tỷ đồng, chiếm 75,6% tổng mức và tăng 10% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Lương thực, thực phẩm tăng 11,8%; may mặc tăng 11,5%; đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình tăng 11,4%; vật phẩm văn hoá, giáo dục tăng 7,8%; phương tiện đi lại tăng 4,3%.

Một số địa phương có mức tăng khá: Quảng Ninh tăng 16,8%; Lai Châu tăng 16,5%; Thái Nguyên tăng 16,1%; Lào Cai tăng 15,8%; Bình Định tăng 14,9%; Hà Nội tăng 10,3%; thành phố Hồ Chí Minh tăng 9,7%.

Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống 2 tháng đầu năm ước tính đạt 85,3 nghìn tỷ đồng, chiếm 12,1% tổng mức và tăng 10,2% so với cùng kỳ năm trước, trong đó doanh thu của Khánh Hòa tăng 15,1%; Hà Nam tăng 13,8%; Bình Thuận tăng 13%; Bà Rịa - Vũng Tàu tăng 11,8%; Ninh Bình tăng 11,1%; Hà Nội tăng 8,1%; thành phố Hồ Chí Minh tăng 5,5%.

Doanh thu du lịch lữ hành 2 tháng năm nay ước tính đạt 7,5 nghìn tỷ đồng, chiếm 1,1% tổng mức và tăng 38,4% so với cùng kỳ năm trước, trong đó thành phố Hồ Chí Minh tăng 45,7%; Hà Nội tăng 29%; Bình Định tăng 26,9%; Hải Phòng tăng 21,8%.

Doanh thu dịch vụ khác 2 tháng ước tính đạt 79,2 nghìn tỷ đồng, chiếm 11,2% tổng mức và tăng 8,5% so với cùng kỳ năm 2017. Một số địa phương có doanh thu tăng khá: Kiên Giang tăng 10,8%; Hà Nội tăng 10%; Đồng Nai tăng 9,2%; thành phố Hồ Chí Minh tăng 8,1%.