Bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 9 tháng năm 2014

Theo gso.gov.vn

Tổng mức hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 9 đạt 244,5 nghìn tỷ đồng, tăng 0,7% so với tháng trước và tăng 9,1% so với cùng kỳ năm trước, trong đó doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt 186,1 nghìn tỷ đồng, tăng 0,9% so với tháng trước và tăng 10,4% so với cùng kỳ năm trước. Xét theo nhóm ngành hàng hóa bán lẻ, hàng vật phẩm, văn hóa, giáo dục ước tính đạt 2,9 nghìn tỷ đồng, tăng 2,9% so với tháng trước và là nhóm hàng có tốc độ tăng cao nhất; hàng may mặc đạt 10,3 nghìn tỷ đồng, tăng 2,8%; nhiên liệu khác (trừ xăng dầu) đạt 4,4 nghìn tỷ đồng, tăng 1,9%; sửa chữa xe có động cơ, mô tô, xe máy đạt 3,8 nghìn tỷ đồng, tăng 1,8%; nhóm hàng lương thực, thực phẩm đạt 51,3 nghìn tỷ đồng, tăng 1,8%; xăng, dầu đạt 23 nghìn tỷ đồng, tăng 1,6%.

Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống và du lịch tháng 9 ước tính đạt 31,3 nghìn tỷ đồng, giảm 0,9% so tháng trước và tăng 9,5% so với cùng kỳ năm 2013, bao gồm: Dịch vụ lưu trú, ăn uống đạt 28,9 nghìn tỷ đồng, giảm 0,8% và tăng 9,9%; dịch vụ lữ hành đạt 2,4 nghìn tỷ đồng, giảm 2,5% và tăng 5,4%. Doanh thu dịch vụ lưu trú ăn uống tháng 9 của Hà Nội tăng 1% so với tháng trước, thành phố Hồ Chí Minh tăng 9%. Doanh thu du lịch lữ hành tháng 9 của Hà Nội giảm 3,8% so với tháng trước, thành phố Hồ Chí Minh giảm 1,2%.

Tính chung 9 tháng năm nay, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng cả nước đạt 2145,5 nghìn tỷ đồng, tăng 11,1% so với cùng kỳ năm 2013, nếu loại trừ yếu tố giá tăng 6,2%, cao hơn mức tăng 5,4% của cùng kỳ năm 2013. Nhìn chung giá cả thị trường trong những tháng qua khá ổn định, đây là một trong những yếu tố làm cho mức tiêu thụ hàng hóa tiêu dùng trong nước có phần được cải thiện hơn.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 9 tháng của khu vực kinh tế Nhà nước đạt 216,9 nghìn tỷ đồng, chiếm 10,1% tổng số và tăng 8,4%; kinh tế ngoài Nhà nước đạt 1855,9 nghìn tỷ đồng, chiếm 86,5%, tăng 11,1%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 72,6 nghìn tỷ đồng, chiếm 3,4%, tăng 21,6%. Trong tổng mức hàng hoá bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 9 tháng, kinh doanh bán lẻ hàng hóa đạt 1617,2 nghìn tỷ đồng, chiếm 75,4% tổng số và tăng 10,7%; dịch vụ lưu trú ăn uống đạt 259,5 nghìn tỷ đồng, chiếm 12,1% và tăng 11,9%; dịch vụ khác đạt 246,5 nghìn tỷ đồng, chiếm 11,5% và tăng 12,5%; du lịch lữ hành đạt 22,3 nghìn tỷ đồng, chiếm 1% và tăng 17,4%.