VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Số liệu thị trường xăng, dầu tháng 8/2019

Thị trường xăng, dầu tháng 8/2019

Tháng 8/2019, giá bán lẻ xăng dầu trong nước được điều chỉnh 3 lần, cụ thể như sau:

- Ngày 1/8/2019, Bộ Công Thương ban hành Công văn số 5531/BCT-TTTN điều chỉnh giá bán xăng dầu, trong đó yêu cầu các thương nhân xăng dầu đầu mối áp dụng giá bán lẻ tối đa đối với xăng E5RON92 giảm 377 đồng/lít, xăng RON95 giảm 316 đồng/lít, dầu hỏa tăng 7 đồng/lít, dầu Điêzen tăng 26 đồng/lít, dầu madut giảm 53 đồng/kg.

- Ngày 16/8/2019, Bộ Công Thương ban hành Công văn số 6012/BCT-TTTN về điều chỉnh giá bán xăng dầu, trong đó yêu cầu các thương nhân xăng dầu đầu mối áp dụng giá bán lẻ tối đa đối với xăng E5RON92 giảm 544 đồng/lít, xăng RON95 giảm 514 đồng/lít, dầu hỏa giảm 570 đồng/lít, dầu Điêzen giảm 519 đồng/lít, dầu madut giảm 1.855 đồng/kg.

- Ngày 31/8/2019, Bộ Công Thương ban hành Công văn số 6464/BCT-TTTN về điều chỉnh giá bán xăng dầu, trong đó yêu cầu các thương nhân xăng dầu đầu mối áp dụng giá bán lẻ tối đa đối với xăng E5RON92 giảm 135 đồng/lít, xăng RON95 giảm 170 đồng/lít, dầu hỏa giảm 69 đồng/lít, dầu điêzen giảm 165 đồng/lít, dầu madut giảm 244 đồng/kg.

Hiện nay, giá bán lẻ, mức trích, mức sử dụng Quỹ BOG các chủng loại xăng, dầu trong giá cơ sở từ sau thời điểm 15 giờ ngày 31/8/2019 cụ thể như sau:

Số liệu thị trường xăng, dầu tháng 8/2019 - Ảnh 1
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM