VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Tình hình bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 2/2014

Tổng mức hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 2 ước tính đạt 234,3 nghìn tỷ đồng, giảm 2,3% so với tháng trước và tăng 10,2% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 2 tháng đầu năm, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tính đạt 474,1 nghìn tỷ đồng, tăng 11,6% so với cùng kỳ năm trước, loại trừ yếu tố giá tăng 6,2%.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 2 tháng của khu vực kinh tế nhà nước đạt 44,4 nghìn tỷ đồng, chiếm 9,4% tổng mức và tăng 6,6%; kinh tế ngoài nhà nước đạt 412,3 nghìn tỷ đồng, chiếm 87%, tăng 11,4%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 17,4 nghìn tỷ đồng, chiếm 3,6%, tăng 31,8%.

Trong tổng mức hàng hoá bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 2 tháng, kinh doanh thương nghiệp đạt 361,1 nghìn tỷ đồng, chiếm 76,1% tổng mức và tăng 9,6%; khách sạn nhà hàng đạt 58,2 nghìn tỷ đồng, chiếm 12,3% và tăng 16,9%; dịch vụ đạt 50,6 nghìn tỷ đồng, chiếm 10,7% và tăng 20,6%; du lịch đạt 4,1 nghìn tỷ đồng, chiếm 0,9% và tăng 12,1%.

Tình hình bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 2/2014 - Ảnh 1
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM