Bảo hiểm Bảo Việt lọt top 10 Doanh nghiệp tín nhiệm nhất Việt Nam

PV.

Với vị thế là doanh nghiệp hàng đầu thị trường Bảo hiểm phi nhân thọ với tiềm lực tài chính mạnh, kinh nghiệm kinh doanh bảo hiểm và quản lý rủi ro, Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt đã được Trung tâm Khoa học Thẩm định Tín nhiệm Doanh nghiệp thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam cấp Bằng chứng nhận “Top 10 doanh nghiệp tín nhiệm nhất Việt Nam cùng hệ thống ngành Kinh tế năm 2015” và Chứng thư thẩm định tín nhiệm doanh nghiệp.

Bảo hiểm Bảo Việt là doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ đầu tiên, duy nhất được vinh danh top 100 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam năm 2015.
Bảo hiểm Bảo Việt là doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ đầu tiên, duy nhất được vinh danh top 100 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam năm 2015.

Giải thưởng nhằm tôn vinh các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực kinh tế trên toàn lãnh thổ Việt Nam đã có những bước phát triển ổn định, góp phần to lớn vào sự phát triển kinh tế quốc gia và đạt được sự tín nghiệm cao của cộng đồng. Giải cũng đồng thời khuyến khích động viên các doanh nghiệp phát triển hiệu quả, bền vững trong hội nhập kinh tế thế giới.

Các tiêu chí thẩm định tín nhiệm doanh nghiệp dựa trên cơ sở toàn diện và khắt khe về: Năng lực tài chính, Quản trị rủi ro trong kinh doanh, Năng lực quản lý của Lãnh đạo, Chính sách về nguồn nhân lực, Công tác xây dựng và phát triển thương hiệu, Chiến lược phát triển, Hợp tác quốc tế, Trách nhiệm với xã hội,…

Đồng thời, thông qua nguyên tắc thẩm định, đánh giá tổng thể các khía cạnh hoạt động của doanh nghiệp dựa trên sự phân tích khoa học nhằm bảo đảm không còn ẩn chứa các rủi ro tiềm tàng của Doanh nghiệp trong công tác thẩm định tín nhiệm, Bảo hiểm Bảo Việt cũng như các doanh nghiệp đạt tín nhiệm đã chứng minh được năng lực thực chất một cách khách quan và chính xác.

Việc có mặt trong “Top 10 Doanh nghiệp tín nhiệm nhất Việt Nam cùng hệ thống ngành Kinh tế 2015” là sự ghi nhận xứng đáng những nỗ lực trong công tác quản trị điều hành của Ban Lãnh đạo cũng như sự đồng lòng, quyết tâm của toàn hệ thống Bảo hiểm Bảo Việt trong suốt thời gian qua, nhằm mang tới những giá trị lợi ích cao nhất cho khách hàng, đối tác và người lao động.

Bên cạnh chứng nhận “Top 10 Doanh nghiệp tín nhiệm nhất Việt Nam cùng hệ thống ngành Kinh tế năm 2015”, Tổng Công ty cũng vừa trở thành doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ đầu tiên, duy nhất được vinh danh top 100 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam năm 2015. Bảo hiểm Bảo Việt cũng là doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ duy nhất có mạng lưới dịch vụ trên toàn quốc và hợp tác toàn diện với các tổ chức y tế, bảo hiểm và cứu trợ y tế toàn cầu.