VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
7 trường hợp chủ xe cơ giới không được doanh nghiệp bảo hiểm bồi thường thiệt hại

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

7 trường hợp chủ xe cơ giới không được doanh nghiệp bảo hiểm bồi thường thiệt hại

Theo Thông tư số 22/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 16/2/2016 về quy tắc, điều khoản, biểu phí và mức trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, có 07 trường hợp không được bồi thường thiệt hại bảo hiểm xe cơ giới.

Tiếp tục hoàn thiện dự thảo Nghị định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới

7 điểm mới trong dự thảo Nghị định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới

Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới hỗ trợ nhân đạo tại Thái Nguyên và Hải Dương

Theo quy định, khi tai nạn xảy ra, trong phạm vi mức trách nhiệm bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm phải bồi thường cho chủ xe cơ giới số tiền mà chủ xe cơ giới đã bồi thường hoặc sẽ phải bồi thường cho người bị thiệt hại.

Tuy nhiên, theo Thông tư số 22/2016/TT-BTC, doanh nghiệp bảo hiểm không bồi thường thiệt hại đối với 07 trường hợp sau:

Một là, hành động cố ý gây thiệt hại của chủ xe, lái xe hoặc của người bị thiệt hại.

Hai là, lái xe gây tai nạn cố ý bỏ chạy không thực hiện trách nhiệm dân sự của chủ xe, lái xe cơ giới.

Ba là, lái xe không có Giấy phép lái xe hoặc Giấy phép lái xe không phù hợp đối với loại xe cơ giới bắt buộc phải có Giấy phép lái xe. Trường hợp lái xe bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe có thời hạn hoặc không thời hạn thì được coi là không có Giấy phép lái xe.

Bốn là, thiệt hại gây ra hậu quả gián tiếp như: giảm giá trị thương mại, thiệt hại gắn liền với việc sử dụng và khai thác tài sản bị thiệt hại.

Năm là, thiệt hại đối với tài sản bị mất cắp hoặc bị cướp trong tai nạn.

Sáu là, chiến tranh, khủng bố, động đất.

Bảy là, thiệt hại đối với tài sản đặc biệt bao gồm: vàng, bạc, đá quý, các loại giấy tờ có giá trị như tiền, đồ cổ, tranh ảnh quý hiếm, thi hài, hài cốt.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM