7 điểm mới trong dự thảo Nghị định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới


Bộ Tài chính đã trình Chính phủ dự thảo Nghị định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới thay thế Nghị định số 103/2008/NĐ-CP hiện nay. Dự thảo Nghị định có 7 điểm mới nhằm hoàn thiện chính sách về loại hình bảo hiểm này.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Đơn giản hóa thủ tục hồ sơ bồi thường

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc chi trả cho đối tượng được bồi thường bảo hiểm, dự thảo Nghị định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới quy định, hồ sơ bồi thường bảo hiểm chỉ bao gồm: Tài liệu liên quan đến xe, người lái xe; Trường hợp thiệt hại về sức khỏe, tính mạng thì phải có tài liệu chứng minh thiệt hại về sức khỏe, tính mạng; Trường hợp thiệt hại về tài sản thì phải có tài liệu chứng minh thiệt hại đối với tài sản; Biên bản giám định xác định nguyên nhân và mức độ thiệt hại do doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH) lập được thống nhất giữa DNBH và bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm.

Trong trường hợp vụ tai nạn gây tử vong, hồ sơ bồi thường mới phải bổ sung bản sao các tài liệu liên quan của cơ quan có thẩm quyền. Tài liệu này do DNBH thu thập. Dự thảo Nghị định cũng quy định rõ trách nhiệm Bộ Công an chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát điều tra cung cấp bản sao các tài liệu liên quan đến các vụ tai nạn giao thông trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị của DNBH. Trường hợp chưa có kết quả điều tra, các cơ quan này có trách nhiệm cung cấp các tài liệu cho DNBH trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả điều tra.

Liên quan tới bồi thường bảo hiểm, dự thảo Nghị định quy định trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo của bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm về vụ tai nạn, trong thời gian hoàn thiện hồ sơ, DNBH phải tạm ứng bồi thường đối với thiệt hại về sức khỏe, tính mạng, theo hướng: Trong trường hợp đã xác định được vụ tai nạn thuộc phạm vi bồi thường thiệt hại thì tạm ứng 70% mức trách nhiệm bảo hiểm đối với trường hợp tử vong, 50% mức bồi thường bảo hiểm đối với trường hợp tổn thương bộ phận được điều trị cấp cứu; còn trường hợp chưa xác định được vụ tai nạn thuộc phạm vi bồi thường thiệt hại thì tạm ứng bồi thường 30% mức trách nhiệm bảo hiểm đối với trường hợp tử vong, 10% mức trách nhiệm bảo hiểm đối với trường hợp tổn thương bộ phận được điều trị cấp cứu.

Tạo điều kiện thuận lợi cho người tham gia bảo hiểm

Để tạo điều kiện thuận lợi cho người tham gia bảo hiểm, dự thảo Nghị định cho phép DNBH được chủ động thiết kế Giấy chứng nhận bảo hiểm đảm bảo đầy đủ các thông tin theo quy định tại Nghị định (trong đó có số đường dây nóng), được phép cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm điện tử (hiện nay theo quy định DNBH cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm bản cứng theo mẫu quy định của Bộ Tài chính).

Đồng thời, mở rộng thời hạn bảo hiểm theo hướng tối thiểu là 1 năm và tối đa là 3 năm đối với xe máy và tối thiểu là 1 năm và tối đa tương ứng với thời hạn kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe ô tô (hiện nay theo quy định, thời hạn bảo hiểm là 1 năm).

Dự thảo cũng quy định DNBH phải thiết lập, duy trì đường dây nóng; Khi người tham gia bảo hiểm liên lạc với DNBH qua đường dây nóng, DNBH phải kịp thời hướng dẫn, giải đáp cho bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm và các bên có liên quan về các vấn đề liên quan tới bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

Trường hợp nhận được thông báo về tai nạn, DNBH phải kịp thời hướng dẫn bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm các biện pháp đảm bảo an toàn, đề phòng hạn chế thiệt hại về người và tài sản, hướng dẫn hồ sơ, thủ tục yêu cầu bồi thường bảo hiểm; phối hợp chặt chẽ với bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm, bên thứ ba và các bên liên quan kịp thời thực hiện việc giám định tổn thất xác định nguyên nhân và mức độ tổn thất làm căn cứ giải quyết bồi thường bảo hiểm theo đúng quy định pháp luật.

Tăng cường giám sát hậu kiểm, phòng chống gian lận bảo hiểm

Mức trách nhiệm bảo hiểm hiện nay đối với thiệt hại về người là 100 triệu đồng/người/vụ tai nạn, không hạn chế số người trên vụ tai nạn; đối với thiệt hại về tài sản là 100 triệu đồng/vụ tai nạn do xe ô tô gây ra, 50 triệu đồng/vụ tai nạn do xe máy gây ra.

Dự thảo cũng quy định trách nhiệm của DNBH, bên mua bảo hiểm, các cơ quan liên quan trong công tác phòng chống, gian lận bảo hiểm. Theo đó, DNBH phải xây dựng, triển khai và bố trí nhân sự kiểm soát thực hiện các quy chế, quy trình về hoạt động nghiệp vụ, kiểm soát rủi ro, kiểm soát nội bộ và phòng, chống gian lận bảo hiểm liên quan đến bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

Ngoài ra, dự thảo nâng mức trách nhiệm bảo hiểm và xây dựng mức phí bảo hiểm tương ứng với rủi ro của xe cơ giới (bao gồm xe máy), chủ xe và người lái xe để bảo đảm hài hòa lợi ích giữa DNBH và bên tham gia bảo hiểm. Trên cơ sở Nghị định được Chính phủ chấp thuận ban hành, Bộ Tài chính sẽ phối hợp với các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan, Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam và DNBH đánh giá lại mức trách nhiệm bảo hiểm hiện hành để quy định theo hướng nâng mức trách nhiệm bảo hiểm cơ bản cao hơn so với hiện nay nhằm đảm bảo chi phí thực tế về giá dịch vụ khám, điều trị, chăm sóc y tế và chi phí khắc phục thiệt hại đối với tài sản.

Mở rộng đối tượng và nâng mức chi hỗ trợ nhân đạo

Theo dự thảo Nghị định, trong các trường hợp không xác định được xe gây tai nạn, xe không tham gia bảo hiểm và các trường hợp loại trừ trách nhiệm bảo hiểm theo quy định tại Nghị định (trừ hành động cố ý gây thiệt hại của chủ xe cơ giới, lái xe hoặc của người bị thiệt hại), Quỹ bảo hiểm xe cơ giới chi hỗ trợ nhân đạo cho nạn nhân, cụ thể: 30% mức trách nhiệm bảo hiểm theo quy định/1 người/1 vụ đối với trường hợp tử vong; 10% mức trách nhiệm bảo hiểm theo quy định/1 người/1 vụ đối với các trường hợp tổn thương bộ phận được điều trị cấp cứu.

Tăng cường công tác tuyên truyền

Dự thảo Nghị định nêu rõ, Bộ Tài chính, Bộ Công an cùng với các Bộ, cơ quan, địa phương, Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam và DNBH có liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới giúp người dân hiểu đúng, hiểu rõ về trách nhiệm và quyền lợi khi tham gia bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, phân biệt rõ giữa loại hình bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới với các loại hình bảo hiểm tự nguyện khác.

Giám sát, thanh tra, kiểm tra định kỳ

Một nội dung khác được nêu tại dự thảo Nghị định là công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra. Theo đó, định kỳ hàng năm, Bộ Tài chính sẽ tổ chức thanh tra, kiểm tra các DNBH trong đó có nội dung về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới. Qua công tác thanh tra, kiểm tra sẽ chấn chính, xử lý vi phạm kịp thời (nếu có), đồng thời ghi nhận các kiến nghị, phản ánh để tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách.