VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đứng đầu các cơ quan thuộc Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin

BHXH Việt Nam đứng đầu về ứng dụng CNTT năm 2019.

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đứng đầu các cơ quan thuộc Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin

Theo kết quả đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) của các bộ, ngành, địa phương năm 2019, do Bộ Thông tin và Truyền thông công bố ngày 11/11/2020, Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam đứng đầu về ứng dụng công nghệ thông tin.

[Infographics] Đã có 15,67 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam “bắt tay” USAID trong lĩnh vực bảo hiểm y tế

Tăng cường sự liên kết hỗ trợ giữa các chính sách để mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

Giải pháp gia tăng số lượng lao động khu vực phi chính thức tham gia bảo hiểm xã hội

Để đánh giá mức độ ứng dụng CNTT của các bộ, ngành, địa phương năm 2019, Bộ Thông tin và Truyền thông dựa trên các tiêu chí gồm: Hạ tầng kỹ thuật CNTT; ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan; trang/cổng thông tin điện tử; cung cấp dịch vụ công trực tuyến; cơ chế, chính sách quy định cho ứng dụng CNTT; nhân lực ứng dụng CNTT.

Qua đánh giá kết quả ứng dụng CNTT của các bộ, ngành, địa phương cho thấy, năm 2019, chỉ số mức độ ứng dụng CNTT trung bình của khối các bộ đã tăng mạnh so với năm 2018 (năm 2018 là 0,69; năm 2019 là 0,82).

Trong đó, chỉ số về hạ tầng kỹ thuật CNTT và ứng dụng CNTT trong hoạt động của các bộ, cơ quan ngang bộ năm 2019 tăng nhiều nhất so với năm 2018. Kết quả này cho thấy, năm 2019, các bộ, cơ quan ngang bộ đã chú trọng đầu tư hạ tầng kỹ thuật và triển khai nhiều ứng dụng CNTT phục vụ phát triển Chính phủ điện tử.

Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, trong danh sách xếp hạng top đầu về chỉ số tổng thể mức độ ứng dụng CNTT của bộ, cơ quan ngang bộ năm 2019 không thay đổi so với năm 2018.

Theo đó, Bộ Tài chính tiếp tục duy trì ở vị trí đứng đầu bảng xếp hạng về ứng dụng CNTT; tiếp theo lần lượt là các bộ, cơ quan ngang Bộ: Công Thương, Thông tin và Truyền thông, Y tế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tư pháp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Giao thông Vận tải...

Đối với các cơ quan thuộc Chính phủ, BHXH Việt Nam đứng đầu về ứng dụng CNTT năm 2019; Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam xếp vị trí thứ 2, tiếp đến là Thông tấn xã Việt Nam.

Nhìn tổng thể, hầu hết các chỉ số thành phần (trừ nhân lực ứng dụng CNTT) của các cơ quan thuộc Chính phủ đều tăng, nhưng mức tăng không cao (đều dưới 0,7)…

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM