VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
BHXH Việt Nam: Nỗ lực đảm bảo chính sách an sinh xã hội

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

BHXH Việt Nam: Nỗ lực đảm bảo chính sách an sinh xã hội

Triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy cơ quan Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự Đảng BHXH Việt Nam lãnh đạo, chỉ đạo công tác tổ chức thực hiện chính sách BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) đạt nhiều kết quả nổi bật, góp phần quan trọng đảm bảo an sinh xã hội.

Tỉ lệ liên thông dữ liệu khám bảo hiểm y tế đạt 89%

Tạo động lực phát triển bảo hiểm y tế toàn dân

Ký kết Quy chế phối hợp trong xây dựng, thực hiện chính sách, pháp luật BHYT

Bàn giao 13,3 triệu sổ BHXH cho người lao động

Chính sách mới về BHXH có hiệu lực từ tháng 9/2020

Từ đầu năm đến nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 có những diễn biến hết sức phức tạp đã ảnh hưởng trực tiếp đến việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ của ngành BHXH.

Theo Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh, tốc độ phát triển BHXH, BHYT đã chững lại khi nhiều đơn vị, doanh nghiệp phải thu hẹp sản xuất hoặc tạm dừng hoạt động; thu nhập của người dân, người lao động bị giảm sút, nhiều người lâm vào khó khăn nên không thể tiếp tục tham gia BHYT hộ gia đình, BHXH tự nguyện. Các hoạt động truyền thông, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện theo hình thức hội nghị tập trung cũng phải tạm hoãn để thực hiện giãn cách xã hội… dẫn đến số người tham gia chững lại.

Chính sách an sinh xã hội đang được triển khai tích cực, hiệu quả
 

Bên cạnh công tác phát triển đối tượng, công tác thu, giảm nợ BHXH, BHYT của ngành cũng bị ảnh hưởng, gặp nhiều khó khăn khi công tác thanh tra, kiểm tra phải hạn chế do thực hiện giãn cách xã hội, không tập trung đông người. Ngoài ra, công tác chi trả, giải quyết chế độ cho người tham gia, những năm qua, BHXH Việt Nam đã thực hiện rất tốt với nhiều cải cách trong thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, tạo thuận lợi hơn cho người tham gia. Nhưng hiện nay, tình hình dịch bệnh cũng đặt ra những yêu cầu như: giảm tiếp xúc trực tiếp, đẩy mạnh chi trả qua hình thức không dùng tiền mặt… đòi hỏi phải tiếp tục nỗ lực, cải cách hơn nữa.

Theo thống kê của BHXH Việt Nam, trong điều kiện bình thường, tốc độ phát triển BHXH năm sau sẽ tăng thêm khoảng 5 - 6% so với năm trước liền kề. Trong điều kiện hiện nay, để bảo đảm được tỷ lệ này, BHXH Việt Nam đã và đang triển khai quyết liệt nhiều giải pháp đồng bộ; trong đó việc đẩy mạnh công tác thu, phát triển đối tượng; đổi mới công tác truyền thông theo hướng tuyên truyền, vận động trực tiếp người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình được đặc biệt quan tâm. Nhờ đó, đến nay, toàn quốc, số người tham gia BHXH bắt buộc, BHYT đã tương đương với cuối năm 2019 và bắt đầu đà tăng trưởng trở lại; đặc biệt, số người tham gia BHXH tự nguyện đã tăng 163 nghìn người so với năm 2019, đạt 737 nghìn người.

Tuy nhiên, so với chỉ tiêu Chính phủ giao và kế hoạch của ngành đã đề ra, công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT vẫn còn một khoảng cách lớn. Vì vậy, Tổng giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh cho hay, thời gian tới, BHXH Việt Nam xác định sẽ tiếp tục thực hiện, tăng cường các giải pháp, phương thức tuyên truyền, vận động đã phát huy hiệu quả; đẩy mạnh hình thức truyền thông cơ sở tại các thôn, xóm trong thời gian người dân ở nhà thực hiện giãn cách xã hội.

Bên cạnh đó, để thực hiện mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân, BHXH Việt Nam sẽ tiếp tục làm tốt công tác phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành ở Trung ương; các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội thực hiện tốt các chế độ, chính sách BHXH, BHYT; tiếp tục góp ý, kiến nghị hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật về BHXH, BHYT; phát triển ngành BHXH phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước và đồng bộ với phát triển các dịch vụ xã hội.

Năm 2020 cũng là năm tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, theo Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy cơ quan BHXH Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự Đảng BHXH Việt Nam lãnh đạo, chỉ đạo công tác tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT đạt nhiều kết quả nổi bật, góp phần quan trọng đảm bảo an sinh xã hội.

Theo đó, đến hết năm 2019, toàn quốc tỷ lệ bao phủ BHYT đã đạt 90% dân số, hoàn thành trước và vượt mức chỉ tiêu (bao phủ 80% dân số) đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Đáng chú ý, trong giai đoạn 5 năm vừa qua, sự quan tâm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước với An sinh xã hội nói chung và nhất là hai chính sách trụ cột BHXH, BHYT được nâng lên một tầm cao mới.

Đây là sự kế thừa tinh hoa tư tưởng Hồ Chí Minh về An sinh xã hội, sự tiếp nối về quan điểm chỉ đạo từ Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020. Sự đổi mới quan điểm của Đảng về BHXH, BHYT được thể hiện rõ nhất trong Nghị quyết 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị Trung ương 6 về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân trong tình hình mới, Nghị quyết 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 Hội nghị Trung ương 7 về Cải cách chính sách BHXH.

Tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, thời gian qua, Đảng bộ cơ quan BHXH Việt Nam đã thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trong đó, Đảng bộ đã triển khai các công việc quan trọng gồm: Tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2020 - 2025; Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và văn kiện đại hội đảng bộ cấp trên trực tiếp; Bầu ban chấp hành đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025; Bầu đoàn đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên.

Tính đến thời điểm hiện nay, đã có 29/29 tổ chức Đảng trong Đảng bộ cơ quan BHXH Việt Nam tổ chức thành công Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022, 2020-2025. Ban Thường vụ đã xem xét và quyết định chuẩn y cấp ủy nhiệm kỳ 2020 -2022, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với 100 đồng chí tham gia cấp ủy, trong đó: 27 bí thư, 27 phó bí thư, 43 chi ủy viên, 3 ủy viên ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở… Dự kiến, Đại hội Đảng bộ cơ quan BHXH Việt Nam lần thứ VII sẽ được tổ chức trong thời gian tới, các nội dung công tác chuẩn bị đã và đang được triển khai tích cực.

Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh - nêu rõ, về cơ bản, nhiệm vụ của Đảng bộ cơ quan BHXH Việt Nam trong nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ tiếp tục tập trung các giải pháp phát triển BHYT bền vững; bảo đảm cân đối Quỹ BHXH, Quỹ BHYT trong dài hạn; mở rộng diện bao phủ BHXH, nhất là BHXH tự nguyện; tiếp tục tăng cường cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giao dịch, nâng cao chỉ số hài lòng từ người tham gia BHXH, BHYT… Công tác xây dựng chính sách, pháp luật cũng đã và đang đặt ra những yêu cầu rất mới, đặc biệt là triển khai, luật hóa các định hướng lớn trong Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về cải cách chính sách BHXH…

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM