VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Hỗ trợ kinh phí khám, chữa bệnh nghề nghiệp cho người lao động

Hỗ trợ kinh phí khám, chữa bệnh nghề nghiệp cho người lao động. Nguồn: Internet.

Hỗ trợ kinh phí khám, chữa bệnh nghề nghiệp cho người lao động

Là một trong những đề xuất của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội tại dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc.

Phấn đấu đảm bảo 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT trong năm học 2019-2020

Bancassurance chứng minh sức mạnh

Thay thế 18 thủ tục hành chính trong chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp

Thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT theo giá dịch vụ y tế thực hiện thế nào?

Gần 80% người có thẻ BHYT đăng ký khám chữa bệnh tại y tế cơ sở

Theo dự thảo, người lao động được hỗ trợ chi phí khám bệnh nghề nghiệp theo quy định tại điểm a, khoản 2 Điều 56 Luật An toàn, vệ sinh lao động quy định khi có đủ điều kiện sau đây:

Một là, người lao động có thời gian đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đủ từ 12 tháng trở lên và đang tham gia tính đến tháng liền kề trước của tháng đề nghị hỗ trợ kinh phí khám bệnh nghề nghiệp cho người lao động;

Hai là, người lao động được đề nghị hỗ trợ kinh phí khám bệnh nghề nghiệp là người nghi ngờ mắc bệnh nghề nghiệp sau khi khám phát hiện bệnh nghề nghiệp tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nghề nghiệp và đã được cử đi giám định bệnh nghề nghiệp.

Dự thảo nêu rõ, mức hỗ trợ bằng 50% chi phí khám bệnh nghề nghiệp tính theo biểu giá khám bệnh nghề nghiệp do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành tại thời điểm người lao động khám bệnh nghề nghiệp sau khi đã được BHYT chi trả, nhưng không quá 1/2 mức lương cơ sở/người/lần khám. Số lần hỗ trợ tối đa đối với mỗi người lao động là 2 lần và trong 1 năm chỉ được nhận hỗ trợ 1 lần.

Về trình tự giải quyết hỗ trợ kinh phí chữa bệnh nghề nghiệp, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội hướng dẫn, trường hợp người lao động đủ điều kiện được hỗ trợ chữa bệnh nghề nghiệp, nộp hồ sơ theo quy định cho Sở Lao động- Thương binh và Xã hội mang theo bản chính chứng từ thanh toán để đối chiếu với bản sao.

Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tiến hành thẩm định hồ sơ, quyết định việc hỗ trợ. Trường hợp không hỗ trợ thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Trong 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định hỗ trợ, cơ quan BHXH có trách nhiệm giải quyết hỗ trợ kinh phí chữa bệnh nghề nghiệp. Trong thời hạn 10 ngày kể từ khi nhận được kinh phí hỗ trợ chữa bệnh nghề nghiệp này, người sử dụng lao động có trách nhiệm chuyển trả cho người lao động.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM