Phấn đấu đảm bảo 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT trong năm học 2019-2020


Bảo hiểm y tế (BHYT) học sinh, sinh viên có vai trò quan trọng trong phát triển y tế trường học, chăm sóc sức khỏe cho thế hệ trẻ. Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam vừa yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố triển khai công tác BHYT học sinh, sinh viên năm học 2019-2020 đạt hiệu quả, đảm bảo 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT.

Năm học 2019-2020, mục tiêu đảm bảo 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT. Nguồn: Internet.
Năm học 2019-2020, mục tiêu đảm bảo 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT. Nguồn: Internet.

Theo đó, tại Công văn số 2619/BHXH-BT, BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố đẩy mạnh thực hiện BHYT học sinh, sinh viên năm học 2019-2020 với 5 nội dung cụ thể sau:

Một là, tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương ban hành văn bản chỉ đạo công tác BHYT học sinh, sinh viên, phấn đấu 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT, coi đây là một trong những nhiệm vụ của nhà trường và việc chấp hành pháp luật của học sinh, sinh viên.

Hai là, đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông về BHYT vào thời điểm tháng 9 là tháng cao điểm phát động; tập trung truyền thông một số nội dung trong tâm, trọng điểm về BHYT học sinh, sinh viên trước thềm năm học mới 2019-2020 như: Tính nhân văn, cộng đồng chia sẻ của BHYT nói chung và BHYT học sinh, sinh viên nói riêng; BHYT học sinh, sinh viên góp phần phát triển toàn diện thế hệ chủ nhân tương lai đất nước; phạm vi, quyền lợi khi tham gia BHYT học sinh, sinh viên.

Đồng thời, tuyên truyền về những học sinh, sinh viên được quỹ khám chữa bệnh BHYT chi trả chi phí lớn. Gương người tốt, việc tốt trong thực hiện BHYT học sinh, sinh viên, nêu gương các trường học thực hiện tốt BHYT học sinh, sinh viên. Các quy định mới liên quan đến thực hiện BHYT học sinh, sinh viên theo quy định tại Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT.

Ba là, phối hợp với cơ sở giáo dục phổ biến, triển khai hướng dẫn các học sinh, sinh viên cách tra cứu mã số BHXH. Tiếp nhận hồ sơ tham gia BHYT và tiến hành cấp thẻ BHYT đảm bảo kịp thời, đúng quy định.

Bốn là, kịp thời xét duyệt và trình kinh phí thù lao thu BHYT cho các trường học, cơ sở giáo dục. Khen thưởng đối với tập thể nhà trường, cá nhân thực hiện tốt công tác BHYT học sinh, sinh viên.

Năm là, đề xuất ngân sách địa phương hỗ trợ mức đóng BHYT cho học sinh, sinh viên ngoài phần kinh phí đã được ngân sách Trung ương hỗ trợ. Đồng thời, vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Thời gian qua, Quỹ BHYT đã chi trả kinh phí rất lớn cho các bệnh nhân là học sinh, sinh viên mắc các bệnh nan y, mãn tính với chi phí từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng... Bên cạnh những quyền lợi và trách nhiệm như các đối tượng khác, học sinh, sinh viên tham gia BHYT còn được hưởng các dịch vụ y tế từ quỹ BHYT thông qua việc chăm sóc sức khỏe ban đầu tại nhà trường như khám sức khỏe định kỳ, tổ chức các hoạt động tư vấn giáo dục, sức khỏe và phòng bệnh, giúp học sinh, sinh viên có đủ sức khỏe học tập và phát triển toàn diện cả trí lực và thể lực.

Theo ghi nhận của BHXH Việt Nam, trong thời gian qua, BHXH các tỉnh, thành phố đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, như: số lượng học sinh, sinh viên tham gia BHYT hằng năm đều tăng; Năm học 2018-2019, đã có trường học có tỉ lệ 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT...