VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Năm 2019, doanh nghiệp bảo hiểm đầu tư trở lại nền kinh tế trên 376,5 nghìn tỷ đồng

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Năm 2019, doanh nghiệp bảo hiểm đầu tư trở lại nền kinh tế trên 376,5 nghìn tỷ đồng

Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm - Bộ Tài chính cho biết, năm 2019, thị trường bảo hiểm vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định. Tính đến hết năm 2019, doanh thu phí bảo hiểm của toàn thị trường ước đạt trên160 nghìn tỷ đồng, tăng 20,5% so với năm 2018. Tổng tài sản của các doanh nghiệp bảo hiểm năm 2019 ước đạt 454,379 nghìn tỷ đồng, tăng 15% so với năm trước.

Bảo hiểm liên kết đầu tư giữ thế chủ đạo

8 tháng đầu năm 2019, bảo hiểm đầu tư trở lại nền kinh tế gần 367 nghìn tỷ đồng

Doanh nghiệp bảo hiểm “làm mới” các hợp đồng bancassurance

7 tháng đầu năm, doanh nghiệp bảo hiểm đầu tư trở lại nền kinh tế ước đạt 347,8 nghìn tỷ đồng

4 tháng, doanh nghiệp bảo hiểm đầu tư 328,7 nghìn tỷ đồng vào nền kinh tế

Cụ thể, tính đến thời điểm cuối năm 2019, thị trường bảo hiểm có 66 doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm, gồm 30 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, 18 doanh nghiệp bảo hiểm, 2 doanh nghiệp tái bảo hiểm, 16 doanh nghiệp môi giới bảo hiểm và 1 chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài.

Theo đó, tổng tài sản của các doanh nghiệp bảo hiểm năm 2019 đạt 454,379 nghìn tỷ đồng, tăng 15,03% so với năm trước. Trong đó, tổng tài sản các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 89,447 nghìn tỷ đồng, bảo hiểm nhân thọ ước đạt 364,932 nghìn tỷ đồng.

Các doanh nghiệp bảo hiểm đầu tư trở lại nền kinh tế ước đạt 376,555 nghìn tỷ đồng, tăng 16,36% so với năm 2018. Tổng dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm ước đạt 285,965 nghìn tỷ đồng, tăng 18,58%; tổng nguồn vốn chủ sở hữu ước đạt 89,345 nghìn tỷ đồng tăng 9,34% so với năm 2018.

Đặc biệt, tổng doanh thu phí bảo hiểm ước đạt 160,180 nghìn tỷ đồng, tăng 20,54%, trong đó, doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 52,387 nghìn tỷ đồng và nhân thọ đạt 107,793 nghìn tỷ đồng. Các doanh nghiệp bảo hiểm đã chi trả quyền lợi bảo hiểm ước đạt 44,006 nghìn tỷ đồng.

Đối với các doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, tổng doanh thu hoạt động kinh doanh năm 2019 ước đạt 794 tỷ đồng, tăng 3,7% so với năm 2018.

Về thị trường bảo hiểm năm 2020, cơ quan này dự đoán tổng tài sản ước đạt 514,795 nghìn tỷ đồng (tăng 13,30% ); Đầu tư trở lại nền kinh tế ước đạt 433,063 nghìn tỷ đồng (tăng 15,01% ).

Cùng với đó, tổng dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm ước đạt 334,939 nghìn tỷ đồng, tăng 17,13%. Tổng doanh thu phí bảo hiểm ước đạt 188.,730 nghìn tỷ đồng, tăng 18,42%.

Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm cũng đưa ra dự đoán, trong năm 2020, tổng tài sản ước đạt 514,795 nghìn tỷ đồng (tăng 13,3%).

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM