VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
Tham gia bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự, chủ xe cơ giới có nghĩa vụ gì?

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Tham gia bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự, chủ xe cơ giới có nghĩa vụ gì?

Theo quy định, chủ xe cơ giới phải tham gia bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự và luôn mang theo Giấy chứng nhận bảo hiểm còn hiệu lực khi tham gia giao thông. Chủ xe cơ giới có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo quy định khi tham gia loại hình bảo hiểm này.

"Chặn" gian lận trong kinh doanh bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới

Hồ sơ bồi thường bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới gồm những gì?

Phải giám định thiệt hại để giải quyết bồi thường bảo hiểm xe cơ giới

Luôn mang theo Giấy chứng nhận bảo hiểm còn hiệu lực

Nghị định số 03/2021/NĐ-CP ngày 15/1/2021 của Chính phủ quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới quy định, ngoài các nghĩa vụ quy định tại Luật Kinh doanh bảo hiểm, bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm có nghĩa vụ phối hợp với doanh nghiệp bảo hiểm xem xét tình trạng xe trước khi cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm.

Bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm có nghĩa vụ kịp thời thông báo cho doanh nghiệp bảo hiểm để áp dụng phí bảo hiểm phù hợp cho thời gian còn lại của hợp đồng Bảo hiểm trong trường hợp có sự thay đổi những yếu tố làm cơ sở để tính phí bảo hiểm, dẫn đến tăng các rủi ro được Bảo hiểm.

Đặc biệt, bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm phải luôn mang theo Giấy chứng nhận bảo hiểm còn hiệu lực (bản cứng hoặc bản điện tử) khi tham gia giao thông, xuất trình giấy tờ này khi có yêu cầu của lực lượng Cảnh sát giao thông và cơ quan chức năng có thẩm quyền khác theo quy định của pháp luật; tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn giao thông đường bộ.

Phối hợp giải quyết khi xảy ra tai nạn giao thông

Khi tai nạn giao thông xảy ra, bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm có nghĩa vụ phải có trách nhiệm thông báo ngay cho doanh nghiệp bảo hiểm để phối hợp giải quyết, tích cực cứu chữa, hạn chế thiệt hại về sức khỏe, tính mạng và tài sản, bảo vệ hiện trường tai nạn; thông báo ngay cho cơ quan Công an hoặc chính quyền địa phương nơi gần nhất để phối hợp giải quyết vụ tai nạn giao thông theo quy định và phối hợp với cơ quan chức năng trong việc điều tra, xác minh nguyên nhân vụ tai nạn giao thông.

Đồng thời, không được di chuyển, tháo gỡ hoặc sửa chữa tài sản khi chưa có ý kiến chấp thuận của doanh nghiệp bảo hiểm; trừ trường hợp cần thiết để đảm bảo an toàn, đề phòng hạn chế thiệt hại về sức khỏe, tính mạng và tài sản hoặc phải thi hành theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Chủ động thu thập và cung cấp các tài liệu quy định trong hồ sơ bồi thường bảo hiểm thuộc trách nhiệm của bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm cho doanh nghiệp bảo hiểm; tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Bảo hiểm trong quá trình xác minh các tài liệu do mình cung cấp.

Bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm phải thông báo và trả tiền bồi thường cho người bị thiệt hại hoặc người thừa kế hoặc đại diện của người bị thiệt hại biết số tiền họ được doanh nghiệp bảo hiểm trả đối với từng trường hợp thiệt hại về sức khỏe, tính mạng theo quy định; thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp bảo hiểm.

Theo đánh giá của nhiều chuyên gia, việc sở hữu bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự là vô cùng hữu ích. Bảo hiểm trách nhiệm dân sự sẽ giảm bớt phần nào gánh nặng đối với các chủ xe cơ giới nếu không may có tai nạn xảy ra.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM