Bị cấm đấu thầu dự án ODA có được tham gia dự án NSNN?

Theo baochinhphu.vn

Ông Bùi Thanh Nam (Hà Nội) hỏi, khi bị cấm đấu thầu gói thầu có nguồn vốn ODA thì có được tham gia đấu thầu gói thầu có nguồn vốn từ ngân sách Nhà nước không?

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời như sau:

Điểm e Khoản 1 Điều 5 và Điểm a Khoản 3 Điều 90 Luật Đấu thầu quy định một trong các điều kiện đánh giá tư cách hợp lệ của nhà thầu là không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu.

Người có thẩm quyền ban hành quyết định cấm tham gia hoạt động đấu thầu đối với các dự án, dự toán mua sắm trong phạm vi quản lý của mình; trường hợp vi phạm nghiêm trọng thì đề nghị Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ban hành quyết định cấm tham gia hoạt động đấu thầu trong phạm vi quản lý của bộ, ngành, địa phương hoặc đề nghị Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành quyết định cấm tham gia hoạt động đấu thầu trên phạm vi cả nước.

Theo đó, trường hợp nhà thầu bị cấm ở một địa phương nào đó thì vẫn được tham dự thầu ở địa phương khác.