BIDV triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2013

PV.

(Tài chính) Tiếp ngay sau Hội nghị triển khai nhiệm vụ 2013 của ngành Ngân hàng, ngày 12/1/2013, tại Hà Nội, BIDV tổ chức “Hội nghị triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2013” nhằm đánh giá kết quả hoạt động năm 2012 và đề ra những mục tiêu, giải pháp, nhiệm vụ cho năm 2013.

Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, BIDV vinh dự được đón tiếp đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân – Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam và đại diện lãnh đạo các Bộ, Ban ngành Trung ương.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân - Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội - đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đáng khích lệ mà toàn hệ thống BIDV đã đạt được trong năm 2012, nhất là trong bối cảnh nền kinh tế thế giới và trong nước gặp rất nhiều khó khăn.

Đối với hoạt động của BIDV trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị BIDV cần quán triệt chủ trương, chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước để triển khai một cách đồng bộ và quyết liệt. Trong đó lưu ý một số nội dung như: Tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò dẫn dắt, đi đầu, là công cụ đắc lực trong thực thi các chính sách tiền tệ, tín dụng, quản lý ngoại hối theo định hướng chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước, đảm bảo chặt chẽ, thận trọng và linh hoạt theo tín hiệu thị trường; Cùng với các NHTM trong hệ thống, bám sát các giải pháp tạo cầu của Chính phủ, tập trung triển khai mạnh mẽ các biện pháp, giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh và hỗ trợ thị trường; tiếp tục đẩy mạnh lộ trình kế hoạch tái cấu trúc toàn diện hoạt động BIDV theo định hướng, chỉ đạo của NHNN; Tiếp tục làm tốt hơn nữa nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước, Chính phủ giao phó trong trực tiếp triển khai các hoạt động trực tiếp kinh doanh và dẫn dắt và hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam trong xúc tiến đầu tư, thương mại tại các thị trường Lào, Campuchia, Myanma; Chú trọng và tiếp tục đẩy mạnh triển khai các hoạt động an sinh xã hội và phúc lợi xã hội theo đúng chỉ đạo của Chính phủ…

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ sự tin tưởng, năm 2013 với các biện pháp, giải pháp đã đề ra, BIDV sẽ có một sự chuyển mình mạnh mẽ, biến thách thức thành cơ hội hành động, hoàn thành vượt chỉ tiêu và tiến độ kế hoạch đề ra; góp phần tích cực vào thành công chung của ngành ngân hàng trong thực hiện các mục tiêu kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước.

Đối với BIDV, năm 2012 là năm có ý nghĩa đặc biệt: đánh dấu 55 năm BIDV đồng hành cùng sự phát triển của đất nước; hoàn tất quá trình cổ phần hóa và chính thức chuyển đổi từ 1 ngân hàng quốc doanh sang ngân hàng TMCP; năm bản lề thực hiện kế hoạch tái cơ cấu BIDV và nhiều nhiệm vụ quan trọng được Đảng, Nhà nước, Chính phủ giao phó. Kết thúc năm 2012, BIDV cơ bản hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch kinh doanh đề ra, hoàn thành nhiệm vụ chính trị được Nhà nước, Chính phủ giao phó mặc dù chịu ảnh hưởng không nhỏ từ tình hình khó khăn chung của nền kinh tế cũng như cộng đồng khách hàng.

Cụ thể, đến 31/12/2012, tổng tài sản tăng trưởng 18,3%, đạt 497.827 tỷ đồng; Huy động Vốn cuối kỳ tăng trưởng 26%, đạt 360.167 tỷ đồng; Dư nợ tín dụng đạt 324.218 tỷ đồng, tăng trưởng 16,2%, tuân thủ giới hạn của Ngân hàng Nhà nước giao; Kiểm soát nợ xấu trong giới hạn cho phép (2,77%) đáp ứng các chỉ số giới hạn an toàn theo quy định; Trích dự phòng rủi ro lớn (6.730 tỷ đồng); Lợi nhuận trước thuế đạt 4.246 tỷ đồng; Khả năng sinh lời trên tổng tài sản (ROA) đạt 0,7%; Khả năng sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 12,34%; Đóng góp cho ngân sách tiếp tục tăng và đứng thứ 6 trong 1.000 doanh nghiệp đóng thuế thu nhập lớn nhất Việt Nam...

Bên cạnh đó, BIDV cũng đã đạt được kết quả khả quan trên nhiều phương diện như: Chủ động sáng tạo triển khai các biện pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, ổn định sản xuất kinh doanh, góp phần tạo hiệu ứng lan tỏa trong toàn ngành cùng thực hiện mục tiêu của Chính phủ; Phát huy tốt vai trò là Chủ tịch Hiệp hội các nhà đầu tư Việt Nam sang Campuchia (AVIC), Hiệp hội các nhà đầu tư Việt Nam sang Lào (AVIL), Hiệp hội các nhà đầu tư Việt Nam sang Myanmar (AVIM), các đại diện thương mại của BIDV ở nước ngoài cũng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, là cầu nối thanh toán, là nơi cung cấp các sản phẩm dịch vụ tiện ích tài chính ngân hàng có chất lượng cho các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ở nước ngoài; Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trong và ngoài nước với nhiều chương trình có hiệu quả cao; Triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với kiện toàn nâng cao chất lượng hoạt động sinh hoạt Đảng, chất lượng đảng viên, công tác cán bộ, thực hiện tốt quy chế dân chủ trong doanh nghiệp...

Đối với kế hoạch kinh doanh năm 2013, trên cơ sở phân tích - đánh giá tình hình chung, BIDV đặt mục tiêu phấn đấu: Huy động vốn tăng 16,5% so với năm 2012; Dư nợ tín dụng điều hành ở mức tăng khoảng 12%; Tỷ lệ nợ xấu/Tổng dự nợ dưới 3%; Lợi nhuận trước thuế tăng 12%; Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS): 1.500 đ/cp; Tỷ lệ chi trả cổ tức: ~ 9%/năm. 

Theo đó, BIDV tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu là: Tăng trưởng tín dụng hợp lý, có hiệu quả, phù hợp với nền vốn huy động để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, góp phần kiềm chế lạm phát, ổn định vĩ mô và tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường theo chỉ đạo của Chính phủ; Tập trung xử lý nợ xấu, tăng cường kiểm soát chất lượng tín dụng, trích đủ dự phòng rủi ro, đảm bảo an toàn hệ thống; Cấu trúc lại Tài sản nợ - Tài sản có trên cơ sở tập trung định vị lại nền khách hàng gửi tiền và các khách hàng BIDV vay để xác định cơ cấu khách hàng với chi phí hợp lý, đa dạng hóa nền khách hàng tín dụng, phân tán rủi ro; Tập trung cấu trúc lại mô hình tổ chức kinh doanh trên toàn hệ thống đảm bảo tính hiệu quả và tính hiệu lực; Đổi mới, nâng cao hiệu lực trong quản lý điều hành kế hoạch kinh doanh, quản trị rủi ro và quản trị điều hành của hệ thống; Tiếp tục đổi mới phát triển nguồn nhân lực nhằm tạo lực lượng lao động chất lượng cao, nâng cao năng suất lao động; Nâng cao hiệu quả các hiện diện thương mại, gia tăng vai trò và uy tín BIDV trên thị trường quốc tế, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao… Cùng với đó, BIDV chú trọng xây dựng Đảng bộ BIDV vững mạnh theo hướng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên.