Bổ sung 449 tỷ đồng chuẩn bị tổ chức SEA Games 31 từ ngân sách trung ương

PV.

Chính phủ vừa quyết định bổ sung 449 tỷ đồng từ nguồn dự toán chi sự nghiệp thể dục thể thao của ngân sách trung ương năm 2022 để chuẩn bị, tổ chức SEA Games 31.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định số 414/QĐ-TTg ngày 1/4/2022 bổ sung 449 tỷ đồng để chuẩn bị, tổ chức SEA Games 31.

Quyết định số 414/QĐ-TTg nêu rõ: Bổ sung 449 tỷ đồng từ nguồn dự toán chi sự nghiệp thể dục thể thao của ngân sách trung ương năm 2022 để chuẩn bị, tổ chức SEA Games 31.

Trong đó, bổ sung cho 4 Bộ, cơ quan Trung ương là 378,3 tỷ đồng; bổ sung cho TP. Hà Nội và 11 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là 70,7 tỷ đồng.

Phó Thủ tướng Chính phủ giao các Bộ: Tài chính, Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm toàn diện về tính đầy đủ, chính xác của nội dung và số liệu báo cáo.

Việc quản lý, sử dụng, thanh quyết toán số kinh phí được bổ sung bảo đảm đúng quy định, đúng chế độ, hiệu quả, tiết kiệm, công khai, minh bạch.