Bổ sung hơn 18.000 tỷ đồng vốn trái phiếu chính phủ cho 82 dự án giai đoạn 2014-2016

Theo mof.gov.vn

(Tài chính) Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong phiên họp lần thứ 26 đã thông qua Nghị quyết về phân bổ vốn trái phiếu chính phủ bổ sung giai đoạn 2014-2016 cho các dự án dự kiến hoàn thành năm 2014-2015.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nhất bổ sung hơn 18.000 tỷ đồng vốn trái phiếu chính phủ giai đoạn 2014-2016 cho 82 dự án đã được các bộ, địa phương rà soát. Trong đó, bố trí 1.323 tỷ đồng để hoàn thành năm dự án theo tổng mức đầu tư quy định tại các Nghị quyết của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Bố trí 4.362 tỷ đồng cho 22 dự án điều chỉnh cắt, giảm quy mô phù hợp với mức vốn trái phiếu Chính phủ bổ sung giai đoạn 2014-2016; 8.762 tỷ đồng cho 37 dự  án dự kiến bổ sung vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2014-2016 không điều chỉnh tổng mức đầu tư, nhưng bộ và địa phương đã có văn bản cam kết huy động các nguồn vốn khác để hoàn thành dự án theo đúng tiến độ.

Còn hơn 3,6 nghìn tỷ đồng dành cho 18 dự án điều chỉnh cắt, giảm quy mô đầu tư, đồng thời cam kết huy động thêm nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện.

Thảo luận trước đó, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội tán thành với Tờ trình của Chính phủ và báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tài chính- Ngân sách của Quốc hội.

Tuy nhiên, về bố trí vốn, một số ý kiến đề nghị cần rà soát và cương quyết không chạy theo để tránh lãng phí, hiệu quả thấp. Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, không phải tỉnh nào cũng được cấp vốn trái phiếu Chính phủ và mức phân bổ cho các tỉnh cũng khác nhau. “Do đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phải cương quyết, thực hiện nghiêm, không chạy nhu cầu tăng tổng mức đầu tư của Bộ, địa phương rồi cố tìm nguồn”, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh cho biết, các bộ, địa phương đã thực hiện nghiêm túc việc rà soát và phân bổ vốn cho các dự án theo đúng tinh thần Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Phương án rà soát và kiến nghị bố trí vốn bổ sung cho từng dự án của các bộ và địa phương cơ bản hợp lý, đúng theo nguyên tắc, tiêu chí quy định.

Bộ trưởng Bùi Quang Vinh cho biết thêm, hầu hết các địa phương đã bố trí số vốn trái phiếu chính phủ bổ sung theo đúng ngành, lĩnh vực dự kiến, không điều chỉnh vốn ngành y tế sang giao thông, thủy lợi.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng thống nhất không bố trí vốn trái phiếu Chính phủ bổ sung giai đoạn 2014-2016 cho 9 dự án tạm đình hoãn để xử lý sau hoặc chuyển đổi hình thức đầu tư.

Đối với các dự án do Bộ Y tế có các nguồn vốn thực hiện các dự án đầu tư chủ yếu là nguồn vốn ngân sách trung ương cấp hàng năm theo quy định, vốn xã hội hóa và nguồn thu trích từ nguồn thu dịch vụ chiếm tỷ trọng nhỏ, Chính phủ cam kết bố trí thêm nguồn vốn ngân sách trung ương cho Bộ Y tế để sớm hoàn thành các dự án, đưa vào sử dụng đồng bộ, góp phần giảm quá tải các bệnh viện.