Quyết định 1677/QĐ-TTg:

Bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo điều hành giá


Ngày 29/8/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số @font-face { font-family: "Cambria Math"; }p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal { margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman"; }.MsoChpDefault { font-size: 10pt; }div.WordSection1 { } 1677/QĐ-TTg bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo điều hành giá.

Căn cứ Quyết định số 690/QĐ-TTg ngày 11 tháng 5 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo điều hành giá; xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ sung lãnh đạo các bộ: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Lao động - Thương binh và Xã hội làm thành viên Ban Chỉ đạo điều hành giá.

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Quyết định số 1677/QĐ-TTg.