Quyết định số 891/QĐ-TTg:

Bổ sung vốn năm 2014 cho các địa phương


(Tài chính) Ngày 10/6, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 891/QĐ-TTg về việc bổ sung vốn năm 2014 cho các địa phương.

Theo Quyết định trên, bổ sung 586,6 tỷ đồng cho 10 địa phương theo danh mục dự án và mức vốn phân bổ cụ thể theo phụ lục đính kèm từ số vốn thu hồi do bố trí không đúng quy định năm 2011 và chưa giải ngân năm 2012.

Việc quản lý và sử dụng số vốn bổ sung thực hiện theo đúng quy định hiện hành. Thời gian thực hiện và thanh toán vốn đến hết ngày 30/6/2015.

Mời donwload nội dung Quyết định: Quyet dinh so 891-QD-TTg.doc