Cơ hội "bắt đáy" bất động sản sẽ mở ra vào cuối năm?

Cơ hội "bắt đáy" bất động sản sẽ mở ra vào cuối năm?

Thanh khoản thị trường bất động sản được dự báo tiếp tục giảm sâu trong những tháng cuối năm. Việc khó thoát hàng đang gây sức ép nặng nề với những nhà đầu tư sử dụng đòn bẩy tài chính, song lại là cơ hội cho những nhà đầu tư có tiềm lực mạnh đón sóng “cắt lỗ”.
Quy định mới về quản lý tiền từ thu hồi, xử lý nợ và tài sản

Quy định mới về quản lý tiền từ thu hồi, xử lý nợ và tài sản

Từ ngày 1/4/2022, việc quản lý tiền từ thu hồi, xử lý nợ và tài sản thực hiện theo quy định tại Thông tư số 07/2022/TT-BTC ngày 9/12/2022 của Bộ Tài chính hướng dẫn bàn giao, tiếp nhận, xử lý các khoản nợ và tài sản loại trừ khi chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp (DN), đơn vị sự nghiệp công lập và theo chỉ định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.
Ngân hàng phải thanh lý "tàu 67" để thu hồi vốn

Ngân hàng phải thanh lý "tàu 67" để thu hồi vốn

Các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã khởi kiện, bán thanh lý một số “tàu 67” sau quãng thời gian dài chủ tàu không thực hiện trách nhiệm trả nợ khi đã vay vốn đóng tàu theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/07/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản.
Hàng tồn kho đè nặng doanh nghiệp bất động sản

Hàng tồn kho đè nặng doanh nghiệp bất động sản

Tổng giá trị hàng tồn kho của các doanh nghiệp bất động sản niêm yết trên sàn chứng khoán tính đến 31/12/2019 lên đến 223.474 tỷ đồng, tăng 38% so với năm 2018. Hàng tồn kho chủ yếu nằm trong nhóm dự án vướng mắc về pháp lý, bị dừng triển khai, không ra được sản phẩm làm tăng gánh nặng chi phí, lãi vay ngày càng lớn. Trong bối cảnh đó cộng thêm dịch Covid-19 khiến doanh nghiệp ngày càng khó khăn.
Thêm chức năng  để phát huy thế mạnh

Thêm chức năng để phát huy thế mạnh

"DATC được tiếp nhận các tài sản tồn đọng (bao gồm các dự án tồn đọng và tài sản khác), các tài sản gắn với xử lý nợ theo chỉ định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để tiếp tục đầu tư khai thác hoặc xử lý thu hồi vốn cho Nhà nước và mua bán nợ của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài". Đây là đề xuất mới tại Dự thảo Nghị định về chức năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của DATC (đang được Bộ Tài chính lấy ý kiến rộng rãi).