Bộ Tài chính dẫn đầu chỉ số công khai ngân sách năm 2020

Huyền Anh

Với 66,63 điểm, Bộ Tài chính dẫn đầu chỉ số công khai ngân sách khối các bộ, cơ quan trung ương do Trung tâm Phát triển và Hội nhập (CDI), Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR) với sự tài trợ của Tổ chức Oxfam tại Việt Nam công bố.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Kết quả khảo sát MOBI 2020 cho thấy, có 34/44 bộ, cơ quan Trung ương có điểm công khai ngân sách; 10 bộ, cơ quan Trung ương không có tên trong bảng xếp hạng MOBI 2020, đồng nghĩa với việc các cơ quan này không có thư mục công khai ngân sách và không công khai các tài liệu ngân sách trên cổng thông tin điện tử của đơn vị tại thời điểm khảo sát.

Điểm số trung bình MOBI 2020 là 21,64 điểm, tương đương với điểm so với MOBI 2019. Trong xếp hạng MOBI 2020, Bộ Tài chính có thứ hạng cao nhất với 66,63 điểm quy đổi, xếp hạng công khai ở mức Tương đối đầy đủ. Xếp thứ hai là Bộ Tư pháp với 48,41 điểm quy đổi.

Năm 2020 là năm thứ 3 liên tiếp chỉ số MOBI được thực hiện và công bố. MOBI 2020 đánh giá mức độ công khai ngân sách của 44 bộ, cơ quan Trung ương, trong đó có 38 bộ, cơ quan Trung ương là đơn vị dự toán và 6 cơ quan, tổ chức Trung ương được ngân sách nhà nước hỗ trợ.

MOBI 2020 được xây dựng thông qua 5 tiêu chí chính là tính sẵn có, tính kịp thời, tính đầy đủ, tính thuận tiện và tính liên tục của 6 loại tài liệu bắt buộc phải công khai theo Luật Ngân sách nhà nước năm 2015, theo hướng dẫn tại Thông tư số 61/2017/TTBTC và Thông tư số 90/2018/TT-BTC.

Trong đó, về tính đầy đủ, trong số 27 đơn vị có công khai ít nhất một trong sáu tài liệu ngân sách, Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp là hai đơn vị dẫn đầu về tính đầy đủ của các tài liệu ngân sách. Xếp ở vị trí thứ ba là Bảo hiểm xã hội Việt Nam với 20,93 điểm quy đổi.

Báo cáo chỉ số MOBI 2020 cũng đề xuất các khuyến nghị tới các bộ, cơ quan Trung ương nói chung, Bộ Tài chính nói riêng, Quốc hội, Kiểm toán Nhà nước, Chính phủ những giải pháp để cải thiện chỉ số công khai ngân sách MOBI trong những năm tiếp theo.