Bộ Tài chính đứng thứ 4 trong Bảng xếp hạng chỉ số PAR INDEX

theo mof.gov.vn

(Tài chính) Sáng 5/9/2014, tại Hà Nội, Bộ Nội vụ công bố Chỉ số cải cách hành chính 2013 (PAR INDEX 2013) đối với 19 bộ, cơ quan ngang bộ ở Trung ương và 63 UBND tỉnh, thành phố. Trong đó, Bộ Tài chính xếp hạng thứ 4/19 Bộ, cải thiện 4 bậc so với năm 2012 (xếp thứ 8/19 Bộ).

Bộ Tài chính đứng thứ 4 trong Bảng xếp hạng chỉ số PAR INDEX
Phó Thủ tướng Nguyễn Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị công bố chỉ số PAR INDEX. Nguồn: Internet
Theo Bộ Nội vụ, PAR INDEX là công cụ quản lý mới trong triển khai Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2020, khắc phục được tính chủ quan, định tính một chiều trong việc theo dõi, đánh giá cải cách tính hành chính giai đoạn 10 năm trước.

Đồng thời, bảo đảm việc theo dõi, đánh giá một cách khoa học, hệ thống, định lượng và dựa trên kết quả, huy động được các tổ chức trong bộ máy Nhà nước, tăng cường sự tham gia đánh giá của người dân, tổ chức và doanh nghiệp đối với quá trình triển khai cải cách hành chính của các bộ, các tỉnh một cách thực chất, khách quan, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực của CCHC từ cải cách thể chế đến cải cách nền hành chính công...

Theo đó, đối tượng xác định PAR INDEX ở Trung ương là 19 bộ, cơ quan ngang bộ; ở địa phương là 63 UBND tỉnh, thành phố.

Với mục tiêu tiếp tục hoàn thiện nội dung, phương pháp xác định PAR INDEX, Bộ Nội vụ sẽ nghiên cứu, tổ chức sơ kết 2 năm để đánh giá kết quả triển khai, đồng thời lấy ý kiến của các bộ, ngành, địa phương, các chuyên gia cải cách hành chính về việc điều chỉnh PAR INDEX nhằm làm cho chỉ số này ngày càng thiết thực, sát với thực tế hơn.

Hội nghị công bố PAR INDEX 2013 một lần nữa quán triệt tới các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương việc xác định PAR INDEX được coi là nhiệm vụ thường xuyên hằng năm trong suốt quá trình triển khai Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2010-2020.

Đồng thời, yêu cầu các bộ, các tỉnh, thành phố căn cứ vào PAR INDEX 2013 tổ chức triển khai phổ biến, tuyên truyền về kết quả PAR INDEX 2013 trong phạm vi bộ, ngành, địa phương để nâng cao trách nhiệm của các cấp ngành, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong cải cách hành chính và việc xác định PAR INDEX hằng năm.

Cùng với đó tổ chức hội nghị đánh giá, rút kinh nghiệm về kết quả PAR INDEX 2013 để tìm ra nguyên nhân, các yếu tố ảnh hưởng và trách nhiệm của các cơ quan đơn vị trong việc cải thiện, nâng cao chất lượng cải cách hành chính. Trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp, biện pháp cần thiết trong xây dựng, tổ chức thực hiện cải cách hành chính, qua đó duy trì hoặc cải thiện PAR INDEX của mình trong những năm tiếp theo.

Theo kết quả PAR INDEX 2013 được công bố, Bộ GTVT xếp số 1 (đạt 81,06%), xếp thứ 2 là Ngân hàng Nhà nước (đạt 80,38%), thứ 3 là Bộ Ngoại giao (đạt 80,31%), thứ 4 là Bộ Tài chính (đạt 79,89%). Vị trí cuối cùng là Ủy ban Dân tộc, với 66,71%.

Kết quả này với 63 tỉnh, thành phố như sau: Thành phố Đà Nẵng tiếp tục đứng đầu (đạt 87,02%), cao hơn mức trung bình cả nước là 9,46%, cao hơn tỉnh Sơn La - tỉnh xếp hạng cuối cùng trong toàn quốc - 1,48 lần.

Có 7 bộ, ngành tụt hạng gồm Bộ Tư pháp, Bộ Công Thương, Bộ NNPTNT, Thanh tra Chính phủ, Bộ TTTT, Bộ KHĐT, Ủy ban Dân tộc.