Bộ Tài chính hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá

PV.

Ngày 8/4/2022, Công đoàn Bộ Tài chính đã ban hành Công văn số 95/CV-CĐ tuyên truyền về tác hại của thuốc lá và xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc lá.

Ảnh minh họa: Nguồn internet
Ảnh minh họa: Nguồn internet

Thực hiện Công văn số 104/TLĐ-TG ngày 08/3/2022 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Công văn số 81/CĐVC ngày 29/3/2022 của Công đoàn Viên chức Việt Nam về “Tuyên truyền về tác hại của thuốc lá và xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc lá”, ngày 8/4/2022, Ban Thường vụ Công đoàn Bộ Tài chính ban hành Công văn số 95/CV-CĐ tuyên truyền về tác hại của thuốc lá và xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc lá..

Theo đó, Công đoàn Bộ Tài chính yêu cầu các công đoàn trực thuộc tăng cường tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên công đoàn không sử dụng thuốc lá, tích cực tham gia phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Nội dung tuyên truyền gồm: Tuyên truyền chính sách, pháp luật về chống tác hại của thuốc lá; tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe của người sử dụng và những người bị ảnh hưởng của khói thuốc lá; tác hại của việc sản xuất, mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng thuốc lá nhập lậu; các biện pháp cai nghiện thuốc lá, lợi ích của việc cai nghiện thuốc lá và môi trường sống không có khói thuốc lá; quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong chống tác hại của thuốc lá... 

Về hình thức tuyên truyền, căn cứ vào tình hình, đặc điểm và điều kiện cụ thể của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ các cấp công đoàn có thể nghiên cứu, biên soạn, phát hành tài liệu, tuyên truyền trực tiếp hoặc gián tiếp, lồng ghép nội dung thông qua các hội nghị, hội thảo, tập huấn, thi tìm hiểu...; mở chuyên trang, chuyên mục viết tin, bài tuyên truyền rộng rãi về mục tiêu, ý nghĩa, nội dung Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật trên các trang thông tin điện tử, bản tin, các trang mạng xã hội như Zalo, Facebook của các cấp công đoàn. 

Đồng thời, Công đoàn Bộ Tài chính yêu cầu các công đoàn trực thuộc tăng cường vai trò của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong công tác chống tác hại của thuốc lá. Các cấp công đoàn phối hợp với người đứng đầu các cơ quan, đơn vị nghiên cứu đưa nội dung chống tác hại của thuốc lá vào kế hoạch hoạt động hàng năm, đưa quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc vào nội quy, quy chế nội bộ của cơ quan, đơn vị. Phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, động viên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên công đoàn thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc lá theo Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá. 

Các công đoàn trực thuộc triển khai có hiệu quả các biện pháp xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc. Kiện toàn, thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống tác hại của thuốc lá; xây dựng, củng cố mạng lưới cộng tác viên pháp luật lao động và phòng chống tác hại của thuốc lá tại các cấp công đoàn. Ký cam kết thực thi Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá và xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc giữa các cấp công đoàn với đoàn viên, gắn với đánh giá thi đua cuối năm. Xây dựng tiêu chí và nhân rộng mô hình môi trường làm việc không khói thuốc trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Đồng thời, treo biển có chữ hoặc biểu tượng cấm hút thuốc lá tại các khu vực cấm theo quy định của Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá. Tham gia cùng các cơ quan chức năng tổ chức kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính về phòng chống tác hại của thuốc lá thuộc lĩnh vực được phân công theo Nghị định số 117/2020/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế và các Nghị định xử phạt khác có liên quan đến phòng chống tác hại của thuốc lá. 

Công văn số 95/CV-CĐ nêu rõ, các công đoàn trực thuộc đầu tư xây dựng và nhân rộng mô hình điểm về phòng, chống tác hại của thuốc lá và hưởng ứng Ngày thế giới không khói thuốc lá, tuần lễ Quốc gia không khói thuốc lá hàng năm. Các cấp công đoàn chủ động phối hợp với người đứng đầu cơ quan đồng cấp triển khai các hoạt động tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên công đoàn hưởng ứng Ngày thế giới không khói thuốc lá (31/5) và Tuần lễ Quốc gia không khói thuốc lá (từ ngày 25/5 đến ngày 31/5/2022).