Bộ Tài chính phát động và công bố thể lệ hai cuộc thi viết về ngành Tài chính

PV.

(Tài chính) Tại cuộc họp báo thường kỳ Quý III/2014, Bộ Tài chính đã chính thức phát động hai cuộc thi viết về ngành Tài chính là “Giải Báo chí toàn quốc viết về ngành Tài chính" và “Những kỷ niệm sâu sắc về ngành Tài chính” nhằm hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống ngành Tài chính (28/8/1945-28/8/2015). Thể lệ hai cuộc thi cũng được công bố công khai như sau:

I. Đối tượng dự thi:

Mọi công dân Việt Nam là tác giả của các tác phẩm phù hợp với thể lệ này đều được tham gia dự thi.

II. Nội dung dự thi:

1. Các tác phẩm báo chí dự thi “Giải Báo chí toàn quốc viết về ngành Tài chính” là những tác phẩm tập trung phản ánh những nội dung:

- Chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các cơ chế, chính sách về tài chính.

- Thành tựu và những đóng góp của ngành Tài chính phục vụ đắc lực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong 70 năm qua.

- Những hoạt động tài chính tiêu biểu, những sự kiện tài chính nổi bật, những tấm gương điển hình trong lĩnh vực tài chính.

- Công tác cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí; nâng cao hiệu quả trong huy động, phân bổ, sử dụng nguồn lực tài chính quốc gia.

- Những phát hiện đặc sắc về lịch sử và truyền thống vẻ vang của ngành Tài chính.

- Những câu chuyện, ký ức sâu sắc về ngành Tài chính.

2. Các tác phẩm dự thi “Những kỷ niệm sâu sắc về ngành Tài chính” là những bài viết về:

- Các ký ức, kỷ niệm sâu sắc về ngành Tài chính. 

- Các hiểu biết sâu sắc về tài chính và hoạt động của Ngành.

- Các nét đẹp, truyền thống văn hóa của ngành Tài chính và người làm công tác tài chính.

- Các sự kiện tài chính tiêu biểu đã, đang diễn ra của ngành Tài chính; những cải cách lớn gắn với hoạt động của ngành Tài chính.

- Các đóng góp lớn, có ý nghĩa quan trọng của ngành Tài chính trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

III. Tác phẩm dự thi:

1. Đối với tác phẩm báo chí dự thi “Giải Báo chí toàn quốc viết về ngành Tài chính”:

- Tác phẩm dự thi là bài hoặc chùm bài (tối đa không quá 5 kỳ) của một hoặc nhóm tác giả thuộc các thể loại báo chí: Bài phản ánh, nghiên cứu, trao đổi; Phóng sự; Điều tra; Bút ký; Ghi chép; Chính luận (Bình luận, Xã luận, Chuyên luận); Phỏng vấn…

- Không nhận các tác phẩm thuộc thể loại báo chí khác như tin, ảnh báo chí hoặc các tác phẩm mang tính hư cấu (thơ, truyện ngắn, tiểu phẩm văn nghệ, tranh vẽ…).

- Tác phẩm dự thi là những bài, chùm bài đã đăng trên các Báo, Tạp chí,  Báo điện tử ở Trung ương và địa phương từ ngày 01/01/2013 đến ngày 31/01/2015.

2. Đối với tác phẩm dự thi “Những kỷ niệm sâu sắc viết về ngành Tài chính”:

- Tác phẩm dự thi được viết theo thể loại văn xuôi, truyện, ký sự, tản văn...

- Ngôn ngữ sử dụng của tác phẩm dự thi là tiếng Việt.

- Tác phẩm dự thi không quá 5.000 từ, viết tay hoặc đánh máy. Không nhận các tác phẩm thuộc thể loại báo chí tham dự cuộc thi giải báo chí toàn quốc viết về ngành Tài chính đã đăng trên các sách, báo, tạp chí, các tác phẩm thuộc thể loại khác.

IV. Cách thức gửi bài dự thi:

1. Đối với tác phẩm báo chí dự thi “Giải Báo chí toàn quốc viết về ngành Tài chính”:

- Các tác giả hiện đang công tác ở một cơ quan báo chí hoặc là cộng tác viên thường xuyên với một cơ quan báo chí tự lựa chọn tác phẩm, gửi bài dự thi. Đối với các tác giả ở xa cơ quan báo (không có điều kiện đăng ký và đóng dấu xác nhận) khi gửi bài dự thi cần chụp kèm theo “măng séc” số báo có đăng bài và chịu trách nhiệm tính trung thực xuất xứ bài báo đó.

- Các cơ quan báo chí lựa chọn tác phẩm báo chí, lập danh sách (tên tác phẩm, tên tác giả, số điện thoại và địa chỉ e-mail của tác giả) có xác nhận của thủ trưởng cơ quan gửi bài dự thi (mỗi cơ quan báo chí chọn tối đa 30 tác phẩm dự thi; mỗi tác giả gửi tối đa 3 tác phẩm dự thi).

2. Đối với tác phẩm dự thi “Những kỷ niệm sâu sắc viết về ngành Tài chính”:

- Có thể gửi trực tiếp (bản in) về Ban tổ chức thông qua đường bưu điện hoặc bản mềm qua hộp thư email.

- Tác phẩm dự thi không quá 5.000 từ, viết tay hoặc đánh máy.

- Tác phẩm dự thi phải ghi rõ: Tác phẩm dự thi cuộc thi viết “Kỷ niệm sâu sắc về ngành Tài chính”; Họ tên, địa chỉ, số điện thoại, hộp thư điện tử-email (nếu có) của tác giả dự thi để tiện liên lạc.

V. Thời hạn và địa chỉ gửi tác phẩm dự thi:

Ban Tổ chức tiếp nhận các tác phẩm dự thi từ ngày 01/02/2015 đến hết ngày 31/03/2015 (tính theo dấu bưu điện).

- Địa chỉ gửi tác phẩm dự thi “Giải Báo chí toàn quốc viết về ngành Tài chính”: Thời báo Tài chính Việt Nam, số 34 Tuệ Tĩnh, Hà Nội. Điện thoại: 04.39431675; 0985696280; 0937274866; 0905362738.

- Địa chỉ gửi tác phẩm dự thi “Những kỷ niệm sâu sắc viết về ngành Tài chính”: Ban Biên tập, Tạp chí Tài chính – số 8, Phan Huy Chú, Hoàn Kiếm, Hà Nội; Cán bộ tiếp nhận: ông Đỗ Văn Hải, Phó trưởng ban Biên tập, Tạp chí Tài chính, ĐT: 04.39.330.036; Di động: 0904240345; Email: dohaitc@gmail.com

VI. Giải thưởng cuộc thi:

1. Giải đặc biệt cuộc thi “Giải Báo chí toàn quốc viết về ngành Tài chính” có giá trị 25 triệu đồng;

2. Giải đặc biệt cuộc thi “Những kỷ niệm sâu sắc viết về ngành Tài chính” có giá trị 15 triệu đồng.

3. Ngoài ra các cuộc thi còn có nhiều giải thưởng giá trị khác dành cho cá nhân, tập thể.

                                                                                                           BAN TỔ CHỨC CUỘC THI