Bộ Tài chính tiếp nhận, xử lý hơn 700 kiến nghị phản ánh liên quan đến bảo hiểm

Tuấn Thủy

Tính đến cuối tháng 8/2023, đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân và doanh nghiệp về các sản phẩm bảo hiểm của Bộ Tài chính đã tiếp nhận, xử lý 233 kiến nghị phản ánh qua điện thoại và 492 kiến nghị phản ánh qua hộp thư điện tử.

Tại buổi họp báo thường kỳ quý III/2023 của Bộ Tài chính được tổ chức vào ngày 5/10, trả lời về việc thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp bảo hiểm, ông Doãn Thanh Tuấn - Phó Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm cho biết, Cục đã cử người giám sát để cùng các doanh nghiệp đảm bảo thực hiện nghiêm các kết luận thanh tra.

Theo ông Tuấn, đến nay, các doanh nghiệp bảo hiểm đã cơ bản đáp ứng các yêu cầu thanh tra, để từ đó giúp nâng cao chất lượng phục vụ hơn nữa khách hàng, hạn chế tối đa các sai sót. Các doanh nghiệp cũng đang cùng cơ quan quản lý tiến hành rà soát, thực hiện kê khai về xử lý hành chính.

Về công tác thanh tra trong những tháng cuối năm, ông Doãn Thanh Tuấn cho hay, theo kế hoạch trong năm 2023, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục thanh tra, kiểm tra 10 doanh nghiệp bảo hiểm.

“Đến nay đã hoàn thành thanh kiểm tra tại 2 doanh nghiệp là Dai-ichi Việt Nam và AIA, đang thanh tra tại 2 doanh nghiệp là Manulife và FWD, 6 doanh nghiệp còn lại sẽ được thực hiện từ nay đến cuối năm”, Phó Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm thông tin.

Trước đó, vào cuối tháng 6/2023, Bộ Tài chính đã ban hành 4 kết luận thanh tra, kiểm tra việc bán bảo hiểm qua ngân hàng tại 4 doanh nghiệp bảo hiểm. Tại cả 4 doanh nghiệp này, việc bán bảo hiểm qua ngân hàng có sai phạm, đặc biệt là khâu tư vấn của nhân viên ngân hàng, nhân viên môi giới. Đến nay, các doanh nghiệp bảo hiểm đã cơ bản đáp ứng các yêu cầu từ kết luận thanh tra, để nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ khách hàng.

Theo Bộ Tài chính, 9 tháng năm 2023, tổng doanh thu phí bảo hiểm ước đạt 165,6 nghìn tỷ đồng, giảm 6,92% so với cùng kỳ năm 2022; tổng tài sản đạt 890,5 nghìn tỷ đồng, tăng 11,7%; đầu tư trở lại nền kinh tế đạt 746,7 nghìn tỷ đồng, tăng 14,4%; chi trả quyền lợi bảo hiểm ước đạt 57,1 nghìn tỷ đồng, tăng 30,2% so với cùng kỳ năm trước.

Trong những tháng cuối năm, Bộ Tài chính đã giao Cục Quản lý giám sát bảo hiểm khẩn trương hoàn thiện, tiếp thu giải trình ý kiến các đối tượng chịu tác động trực tiếp, trình Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn Luật Kinh doanh bảo hiểm và Nghị định số 46/2023/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm.

Đơn vị này cũng cần tiếp tục thực hiện nghiên cứu xây dựng các dự thảo Nghị định, Thông tư lĩnh vực bảo hiểm theo kế hoạch đã được Lãnh đạo Bộ phê duyệt.

Đặc biệt, Cục Quản lý giám sát bảo hiểm được giao hoàn thiện Biên bản thanh tra, dự thảo Báo cáo kết quả thanh tra, dự thảo Kết luận thanh tra tại Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Việt Nam theo quy định; tiếp tục thực hiện tiếp nhận, phân loại thông tin phản ánh, kiến nghị và phản hồi người dân theo nhiệm vụ, lĩnh vực được phân công.