Bộ Tài chính trao quyết định bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Ngân sách Nhà nước

PV.

Sáng ngày 11/8/2021, tại trụ sở Bộ Tài chính, thay mặt tập thể Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tài chính, Thứ trưởng Võ Thành Hưng đã trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Phạm Văn Trường – Vụ trưởng Vụ Tài chính quốc phòng, an ninh đặc biệt giữ chức Vụ trưởng Vụ Ngân sách Nhà nước.

Thứ trưởng Võ Thành Hưng trao Quyết định điều động, bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Ngân sách Nhà nước đối với ông Phạm Văn Trường.
Thứ trưởng Võ Thành Hưng trao Quyết định điều động, bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Ngân sách Nhà nước đối với ông Phạm Văn Trường.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Tài chính Võ Thành Hưng chúc mừng ông Phạm Văn Trường được tập thể Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tài chính tin tưởng giao giữ trọng trách mới tại Vụ Ngân sách Nhà nước.

Thứ trưởng tin trưởng, ông Phạm Văn Trường trên cương vị mới sẽ cùng với tập thể lãnh đạo và công chức Vụ Ngân sách Nhà nước tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, chủ động phối hợp hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ cũng như công tác tham mưu cho Lãnh đạo Bộ trong công tác quản lý điều hành ngân sách nhà nước, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị được giao.

Khẳng định nhiệm vụ của Vụ Ngân sách Nhà nước trong thời gian tới là hết sức nặng nề, nhất là công tác chuẩn bị kịch bản điều hành ngân sách nhà nước năm 2021 trong bối cảnh đại dịch COVID-19, Thứ trưởng Võ Thành Hưng nhấn mạnh, để hoàn thành được những nhiệm vụ được giao đòi hỏi sự lãnh đạo, chỉ đạo sáng suốt, tinh thần trách nhiệm cao trong công việc của người đứng đầu đơn vị cũng như tập hợp được sức mạnh từ đội ngũ lãnh đạo, cán bộ công chức của Vụ Ngân sách Nhà nước để hoàn thành tốt nhiệm vụ được Lãnh đạo Bộ giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Vụ trưởng Vụ Ngân sách Nhà nước Phạm Văn Trường trân trọng cảm ơn sự tin tưởng của tập thể Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ và cho rằng đây là vinh dự, đồng thời cũng là trách nhiệm to lớn của cá nhân trước tập thể Lãnh đạo Bộ Tài chính.

Vụ trưởng Vụ Ngân sách Nhà nước Phạm Văn Trường hứa sẽ phát huy truyền thống đoàn kết, cùng tập thể Lãnh đạo, công chức Vụ Ngân sách Nhà nước vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phấn đấu hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, góp phần cùng toàn ngành Tài chính đạt được nhiều kết quả tích cực trong xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Ông Phạm Văn Trường công tác tại Bộ Tài chính từ năm 1996. Từ tháng 8/2006 - tháng 8/2015, ông lần lượt giữ các chức vụ Phó Trưởng phòng Vụ Ngân sách Nhà nước; Phó Trưởng phòng, Trưởng phòng, Thư ký Bộ trưởng; Phó Chánh Văn phòng Bộ Tài chính.

Từ tháng 8/2015 - tháng 7/2019, ông Phạm Văn Trường giữ chức Vụ trưởng Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp, Bộ Tài chính.

Từ tháng 7/2019 - tháng 3/2021, ông Phạm Văn Trường được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Từ tháng 3/2021 đến ngày 8/8/2021, ông Phạm Văn Trường giữ chức Vụ trưởng Vụ Tài chính quốc phòng, an ninh đặc biệt (Vụ I) Bộ Tài chính.

Từ ngày 9/8/2021, ông Phạm Văn Trường được bổ nhiệm giữ chức Vụ trưởng Vụ Ngân sách Nhà nước.