Hoàn thiện khung khổ pháp luật, chủ động xây dựng các kịch bản thu ngân sách

Huyền Thu

Nhấn mạnh công tác thu ngân sách là một trong những trụ cột của ngành Tài chính, trong bối cảnh đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc yêu cầu các đơn vị quyết tâm cao, đề xuất các giải pháp sáng tạo, hiệu quả, đẩy nhanh việc hoàn thiện khung khổ pháp luật, chủ động xây dựng các kịch bản thu ngân sách.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc phát biểu chỉ đạo tại điểm cầu Bộ Tài chính.
Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc phát biểu chỉ đạo tại điểm cầu Bộ Tài chính.

Sáng ngày 6/8/2021, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình thực hiện công tác 7 tháng và triển khai các trương trình kế hoạch công tác tháng 8. Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc chủ trì hội nghị.

Thu ngân sách tăng 15,6% so cùng kỳ năm 2020

Quán triệt Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ, với nỗ lực phấn đấu hoàn thành cao nhất nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2021, Bộ Tài chính đã chỉ đạo cơ quan Thuế, Hải quan tăng cường công tác quản lý thu NSNN, chống thất thu, gian lận thương mại, trốn thuế; đồng thời tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các giải pháp chính sách hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân, ứng phó với đại dịch COVID-19.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, tổng thu NSNN thực hiện tháng 7/2021 ước đạt 126,7 nghìn tỷ đồng. Luỹ kế thu 7 tháng năm 2021 đạt 912,1 nghìn tỷ đồng, bằng 67,9% dự toán, tăng 15,6% so với cùng kỳ năm 2020 (ngân sách trung ương ước đạt 64,4% dự toán; ngân sách địa phương ước đạt 72,2% dự toán).

Trong đó, thu nội địa thực hiện tháng 7/2021 ước đạt 101,3 nghìn tỷ đồng, lũy kế thu 7 tháng đạt 744 nghìn tỷ đồng, bằng 65,6% dự toán, tăng 12,9% so cùng kỳ năm 2020; Thu từ dầu thô tháng 7 ước đạt 3,1 nghìn tỷ đồng, lũy kế thu 7 tháng đạt 22 nghìn tỷ đồng, bằng 94,9% dự toán, nhưng giảm 5% so với cùng kỳ năm 2020; Thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu tháng 7 ước đạt 22,3 nghìn tỷ đồng, lũy kế thu 7 tháng đạt 145,4 nghìn tỷ đồng, bằng 81,5% dự toán, tăng 37,5% so cùng kỳ năm 2020, trên cơ sở tổng số thu thuế ước đạt 229,4 nghìn tỷ đồng, bằng 72,8% dự toán, hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ khoảng 84 nghìn tỷ đồng, bằng 61,5% dự toán.

Về chi NSNN, tổng chi cân đối NSNN tháng 7 ước đạt 111,9 nghìn tỷ đồng. Lũy kế chi 7 tháng ước đạt 810,6 nghìn tỷ đồng, bằng 48% dự toán, trong đó: chi đầu tư phát triển đạt 169,3 nghìn tỷ đồng, bằng 35,5% dự toán Quốc hội quyết định; chi trả nợ lãi đạt 65,2 nghìn tỷ đồng, bằng 59,2% dự toán; chi thường xuyên đạt 572,2 nghìn tỷ đồng, bằng 55,2% dự toán.  

Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình thực hiện công tác 7 tháng và triển khai các trương trình kế hoạch công tác tháng 8 của Bộ Tài chính.
Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình thực hiện công tác 7 tháng và triển khai các trương trình kế hoạch công tác tháng 8 của Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính cũng đã kịp thời đề xuất chính sách hỗ trợ người dân và doanh nghiệp, hỗ trợ công tác phòng chống dịnh COVID-19. Mới đây, Bộ Tài chính đã xin ý kiến các bộ, ngành, đơn vị liên quan về hồ sơ dự án Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành một số giải pháp về thu NSNN nhẵm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch COVID-19 với gói hỗ trợ lên tới 20.000 tỷ đồng.

Chú trọng tới thu ngân sách trên nền tảng số

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc nhấn mạnh, trong những tháng đầu năm, toàn Ngành đã rất nỗ lực chủ động và hoàn thành tốt các công việc được giao. Đặc biệt, chất lượng tham mưu của Bộ Tài chính chính xác, đa số thành viên Chính phủ ủng hộ từ công tác xây dựng luật, đến các phương án tài chính.

Trong thời gian tới, Bộ trưởng đề nghị toàn Ngành tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 cùng với đó là thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chuyên môn. Trong đó, tập trung hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật trong lĩnh vực quản lý.

Nhấn mạnh công tác thu ngân sách là một trong những trụ cột của ngành Tài chính, trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức, Bộ trưởng yêu cầu các đơn vị quyết tâm cao, đề xuất các giải pháp sáng tạo, hiệu quả. Trong đó, các đơn vị cần đẩy nhanh việc hoàn thiện khung khổ pháp luật; chủ động xây dựng các kịch bản thu ngân sách; tăng cường phối hợp với Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông thu ngân sách trên nền tảng số.

Cùng với đó, ngành Thuế cũng cần đẩy nhanh việc triển khai hóa đơn điện tử, qua đó vừa đáp ứng yêu cầu của luật pháp thuế, vừa ngăn chặn được các hành vi vi phạm về hóa đơn, góp phần tăng thu cho ngân sách. Đồng thời, cơ quan thuế các cấp cần siết chặt quản lý việc hoàn thuế; đôn đốc nộp sớm các khoản cổ tức và lợi nhuận còn lại.

Trong lĩnh vực hải quan, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc đề nghị Tổng cục Hải quan tiếp tục quản lý chặt chẽ, chống buôn lậu có hiệu quả và hiện đại hóa ngành Hải quan. Đối với Kho bạc Nhà nước, cần tăng cường phòng ngừa rủi ro, quản lý tốt ngân quỹ của nhà nước, đảm bảo thuận lợi cho thu ngân sách, không gây khó khăn trong kiểm soát chi, phát hành trái phiếu Chính phủ phải chặt chẽ.

Tổng cục Dự trữ Nhà nước cần mua đủ hàng dự trữ quốc gia, xuất cấp kịp thời, đúng quy định; quản lý chặt chẽ về giá và chất lượng hàng; hoàn thiện đề án quy hoạch, lường trước những vấn đề sắp tới cũng như nhu cầu về hàng dự trữ cần triển khai.

Trước những khó khăn do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 đang lan rộng trên phạm vi toàn quốc và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất, kinh doanh và an sinh xã hội, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc mong muốn toàn ngành Tài chính tiếp tục chung sức, chung lòng vượt qua khó khăn và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.